Исторически речник
к҄ѵрнѣ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣꙗ, к҄ѵрнеꙗ, к҄ѵрнѣа, к҄ѵрнеак҄ѵрнѣю, к҄ѵрнею, к҄ѵрнѣов, к҄ѵрнеов, к҄ѵрнѣв, к҄ѵрнев, к҄ѵрнѣев, к҄ѵрнеевк҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣꙗ, к҄ѵрнеꙗ, к҄ѵрнѣа, к҄ѵрнеак҄ѵрнѣемь, к҄ѵрнеемь, к҄ѵрнѣмь, к҄ѵрнемь, к҄ѵрнѣомь, к҄ѵрнеомь, к҄ѵрнѣемъ, к҄ѵрнеемъ, к҄ѵрнѣмъ, к҄ѵрнемъ, к҄ѵрнѣомъ, к҄ѵрнеомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣю, к҄ѵрнеюк҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣемъ, к҄ѵрнеемъ, к҄ѵрнѣмъ, к҄ѵрнемъ, к҄ѵрнѣомъ, к҄ѵрнеомъ, к҄ѵрнѣемь, к҄ѵрнеемь, к҄ѵрнѣмь, к҄ѵрнемь, к҄ѵрнѣомь, к҄ѵрнеомьк҄ѵрнѣѩ, к҄ѵрнеѩ, к҄ѵрнѣѧ, к҄ѵрнеѧ, к҄ѵрнѣѫ, к҄ѵрнеѫ, к҄ѵрнѣе, к҄ѵрнее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
к҄ѵрнѣ, к҄ѵрнек҄ѵрнѣхъ, к҄ѵрнехъ, к҄ѵрнѣхь, к҄ѵрнехьк҄ѵрнѣꙗ, к҄ѵрнеꙗ, к҄ѵрнѣа, к҄ѵрнеак҄ѵрнѣю, к҄ѵрнеюк҄ѵрнѣема, к҄ѵрнеема, к҄ѵрнѣма, к҄ѵрнема, к҄ѵрнѣома, к҄ѵрнеома
к҄ѵрнѣ -ꙗ м МИ Киринянин, киринеец, жител на Кирена [Кириния, Киринея — град в пров. Либия, Северна Африка] ꙇ ѣко  повѣсѧ емъше смона едного кѵрнѣа грѧдѫшта съ села М Лк 23.26 Изч М З Гр Κυρηναῖος