Исторически речник
к҄ѵркъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵркъ, к҄ѵркьк҄ѵркак҄ѵркѹ, к҄ѵрковк҄ѵркъ, к҄ѵркьк҄ѵркак҄ѵркомь, к҄ѵркомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵрцѣк҄ѵре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
к҄ѵркъ м ЛИ Кирик — дете, умр. мъченически заедно с майка си Юлита [ок. 304 г.] в Тарс, Киликия. Пр. на 15 юли мⷺца юⷧ҇ д҃ꙇ҃. стаго мⷱка кѵрка А 150b 24 Изч А Гр Κήρυκος Нвб Кирик ЛИ НГер