Исторически речник
к҄ѵпрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄ѵпрьскъ, к҄ѵпрьскьк҄ѵпрьскак҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскъ, к҄ѵпрьскьк҄ѵпрьскак҄ѵпрьскомь, к҄ѵпрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄ѵпрьсцѣк҄ѵпрьскък҄ѵпрьсцк҄ѵпрьскъ, к҄ѵпрьскьк҄ѵпрьскомъ, к҄ѵпрьскомьк҄ѵпрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄ѵпрьскꙑк҄ѵпрьсцѣхъ, к҄ѵпрьсцѣхьк҄ѵпрьскак҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскомак҄ѵпрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄ѵпрьскак҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскок҄ѵпрьскак҄ѵпрьскомь, к҄ѵпрьскомък҄ѵпрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄ѵпрьскак҄ѵпрьскъ, к҄ѵпрьскьк҄ѵпрьскомъ, к҄ѵпрьскомьк҄ѵпрьскꙑк҄ѵпрьскꙑк҄ѵпрьсцѣхъ, к҄ѵпрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄ѵпрьсцѣк҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскомак҄ѵпрьскак҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскѫк҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄ѵпрьскѫ, к҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскоѭ, к҄ѵпрьскоѫ, к҄ѵпрьскоѧ, к҄ѵпрьскоюк҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣк҄ѵпрьскꙑк҄ѵпрьскъ, к҄ѵпрьскьк҄ѵпрьскамъ, к҄ѵпрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄ѵпрьскꙑк҄ѵпрьскамк҄ѵпрьскахъ, к҄ѵпрьскахьк҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣк҄ѵпрьскѹк҄ѵпрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
к҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскок҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьскаего, к҄ѵпрьскааго, к҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьского, к҄ѵпрьскога, к҄ѵпрьскгок҄ѵпрьскѹмѹ, к҄ѵпрьскѹемѹ, к҄ѵпрьскѹѹмѹ, к҄ѵпрьскѹмѹ, к҄ѵпрьскоомѹ, к҄ѵпрьскомѹ, к҄ѵпрьскоѹмѹ, к҄ѵпрьскмѹк҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскок҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьскаего, к҄ѵпрьскааго, к҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьского, к҄ѵпрьскога, к҄ѵпрьскгок҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
к҄ѵпрьсцѣмь, к҄ѵпрьсцѣемь, к҄ѵпрьсцѣѣмь, к҄ѵпрьсцѣамь, к҄ѵпрьсцѣмь, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьсцѣемъ, к҄ѵпрьсцѣѣмъ, к҄ѵпрьсцѣамъ, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьскомь, к҄ѵпрьскомък҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскꙑ, к҄ѵпрьскок҄ѵпрьсцк҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьсцѣхъ, к҄ѵпрьсцѣхьк҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьсцѣмьк҄ѵпрьскꙑѧ, к҄ѵпрьскꙑꙗ, к҄ѵпрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
к҄ѵпрьскꙑм, к҄ѵпрьскꙑмк҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхьк҄ѵпрьскаꙗ, к҄ѵпрьскаа, к҄ѵпрьскаѣк҄ѵпрьскѹю, к҄ѵпрьскоюк҄ѵпрьскꙑма, к҄ѵпрьскꙑмак҄ѵпрьско, к҄ѵпрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
к҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьскаего, к҄ѵпрьскааго, к҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьского, к҄ѵпрьскога, к҄ѵпрьскгок҄ѵпрьскѹмѹ, к҄ѵпрьскѹемѹ, к҄ѵпрьскѹѹмѹ, к҄ѵпрьскѹмѹ, к҄ѵпрьскоомѹ, к҄ѵпрьскомѹ, к҄ѵпрьскоѹмѹ, к҄ѵпрьскмѹк҄ѵпрьско, к҄ѵпрьскоек҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьскаего, к҄ѵпрьскааго, к҄ѵпрьскаго, к҄ѵпрьского, к҄ѵпрьскога, к҄ѵпрьскгок҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмък҄ѵпрьсцѣмь, к҄ѵпрьсцѣемь, к҄ѵпрьсцѣѣмь, к҄ѵпрьсцѣамь, к҄ѵпрьсцѣмь, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьсцѣемъ, к҄ѵпрьсцѣѣмъ, к҄ѵпрьсцѣамъ, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьскомь, к҄ѵпрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
к҄ѵпрьско, к҄ѵпрьскоек҄ѵпрьскаꙗ, к҄ѵпрьскаа, к҄ѵпрьскаѣ, к҄ѵпрьскаѧк҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьсцѣхъ, к҄ѵпрьсцѣхьк҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьсцѣмьк҄ѵпрьскаꙗ, к҄ѵпрьскаа, к҄ѵпрьскаѣ, к҄ѵпрьскаѧк҄ѵпрьскꙑм, к҄ѵпрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхьк҄ѵпрьсцѣк҄ѵпрьскѹю, к҄ѵпрьскоюк҄ѵпрьскꙑма, к҄ѵпрьскꙑмак҄ѵпрьскаꙗ, к҄ѵпрьскаа, к҄ѵпрьскаѣ, к҄ѵпрьскаѧк҄ѵпрьскꙑѧ, к҄ѵпрьскꙑꙗ, к҄ѵпрьскѫѭ, к҄ѵпрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
к҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣ, к҄ѵпрьскок҄ѵпрьскѫѭ, к҄ѵпрьскѹю, к҄ѵпрьскоѭ, к҄ѵпрьскоюк҄ѵпрьскѫѭ, к҄ѵпрьскоѫ, к҄ѵпрьскоѧ, к҄ѵпрьскоюк҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣк҄ѵпрьскꙑѧ, к҄ѵпрьскꙑꙗ, к҄ѵпрьскꙑек҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьсцѣхъ, к҄ѵпрьстѣхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьсцѣхь, к҄ѵпрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьскꙑмъ, к҄ѵпрьсцѣмъ, к҄ѵпрьстѣмъ, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьскꙑмь, к҄ѵпрьсцѣмь, к҄ѵпрьстѣмьк҄ѵпрьскꙑѧ, к҄ѵпрьскꙑꙗ, к҄ѵпрьскꙑек҄ѵпрьскꙑм, к҄ѵпрьскꙑмк҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхъ, к҄ѵпрьскꙑхь, к҄ѵпрьскꙑхьк҄ѵпрьсцѣ, к҄ѵпрьстѣк҄ѵпрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
к҄ѵпрьскꙑма, к҄ѵпрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄ѵпрьскъ -ꙑ прил МИ Който се отнася до Кипър, кипърски стааго епфаніѣ. архепіскѹпа кѵпрьскааго К 12а 32—33 слово стааго епфанꙗ архепскѹпа кѵпрьска С 447.28—29 Изч К С Гр τῆς Κύπρου Нвб кипърски АК