Исторически речник
к҄ѵпрꙗнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵпрꙗнъ, к҄ѵпрꙗньк҄ѵпрꙗнак҄ѵпрꙗнѹ, к҄ѵпрꙗновк҄ѵпрꙗнъ, к҄ѵпрꙗньк҄ѵпрꙗнак҄ѵпрꙗномь, к҄ѵпрꙗномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵпрꙗнѣк҄ѵпрꙗне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
к҄ѵпрꙗнъ м ЛИ Киприян — антиохийски епископ, умр. мъченически заедно със св. Юстина и св. Теоктист ок. 304 г. по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 2 октомври мⷺца окⷠ҇то б҃. стааⷢ҇ мⷱка еппа кѵпрѣна. ѵстнъ дѣвъ А 122а 6 кѵпрѣнь П4 Изч А П4 Гр Κυπριανός кѵпрѣнь кѵпрѣнъ