Исторически речник
кѫпна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кѫпнакѫпнꙑ, кѫпнѫкѫпнѣкѫпнѫ, кѫпнѹкѫпноѭ, кѫпноѫ, кѫпноѧ, кѫпноюкѫпнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кѫпнокѫпнꙑкѫпнъ, кѫпнькѫпнамъ, кѫпнамькѫпнамкѫпнахъ, кѫпнахь
NfOuNfGuNfDu
кѫпнѣкѫпнѹкѫпнама
кѫпна -ꙑ ж Къпина нѣсте л ъл въ кънгахъ мосеовахъ. пр кѫпнѣ како рее емѹ бъ глѧ М Мк 12.26 З не отъ трънѣ бо ешѫтъ смокъв. н отъ кѫпнꙑ гроꙁда обемлѭтъ М Лк 6.44 З  мос съкаꙁа пр кѫпнѣ М Лк 20.37 З Къпинов храст. аште сътвор пакость огн҄ь въ пѹстꙑн҄ кѫпнѣ С 250.22 съ небесе пршъств божꙗ огн҄. напо же кѫпнѫ. не опал С 250.25 Изч М З С Гр βάτος Нвб къпина ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА къмпина диал НГер Срв Капината МИ Капини МИ ГХ,МИМ Къпина МИ Къпиново МИ Къпиновци МИ СНМБ