Исторически речник
кꙑт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кꙑт сѧкꙑѫ, кꙑѹкꙑшкꙑтъ, кꙑть, кꙑткꙑмъ, кꙑмь, кꙑм, кꙑмокꙑте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кꙑѧтъ, кꙑѧть, кꙑѧткꙑвѣкꙑтакꙑтекꙑкꙑ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кꙑмъ, кꙑмь, кꙑмкꙑтекꙑвѣкꙑтакꙑхъ, кꙑхь, кꙑхкꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кꙑкꙑхомъ, кꙑхомь, кꙑхом, кꙑхмꙑкꙑстекꙑшѧ, кꙑшѫ, кꙑша, кꙑше, кꙑхѫкꙑховѣкꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кꙑстекꙑаахъ, кꙑахъ, кꙑаахь, кꙑахь, кꙑаах, кꙑахкꙑааше, кꙑашекꙑааше, кꙑашекꙑаахомъ, кꙑахомъ, кꙑаахомь, кꙑахомь, кꙑаахом, кꙑахомкꙑаашете, кꙑашете, кꙑаасте, кꙑасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кꙑаахѫ, кꙑахѫ, кꙑаахѹ, кꙑахѹкꙑааховѣ, кꙑаховѣкꙑаашета, кꙑашета, кꙑааста, кꙑастакꙑаашете, кꙑашете, кꙑаасте, кꙑасте
кꙑт сѧ -кꙑѫ сѧ -кꙑш сѧ несв Гордея се, възгордявам се, надувам се, перча се, ставам надменен а не по свꙙтꙑмъ ходꙙ словесемь. то  стьствꙗ. а словеса мже сꙙ кꙑтъ. горꙿко прѣтръгнетъ С 338.11 Изч С Гр ἐπαίρομαι Нвб Срв кича [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА