Исторически речник
кꙑпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кꙑпѣткꙑплѭ, кꙑплѧ, кꙑпѧ, кꙑпьѭ, кꙑплюкꙑпшкꙑптъ, кꙑпть, кꙑпткꙑпмъ, кꙑпмь, кꙑпм, кꙑпмокꙑпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кꙑпѧтъ, кꙑпѧть, кꙑпѧткꙑпвѣкꙑптакꙑптекꙑппкꙑпп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кꙑппмъ, кꙑппмь, кꙑппмкꙑпптекꙑппвѣкꙑпптакꙑпѣхъ, кꙑпѣхь, кꙑпѣхкꙑпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кꙑпѣкꙑпѣхомъ, кꙑпѣхомь, кꙑпѣхом, кꙑпѣхмꙑкꙑпѣстекꙑпѣшѧ, кꙑпѣшѫ, кꙑпѣша, кꙑпѣше, кꙑпѣхѫкꙑпѣховѣкꙑпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кꙑпѣстекꙑпѣахъ, кꙑпѣхъ, кꙑпѣахь, кꙑпѣхь, кꙑпѣах, кꙑпѣхкꙑпѣаше, кꙑпѣшекꙑпѣаше, кꙑпѣшекꙑпѣахомъ, кꙑпѣхомъ, кꙑпѣахомь, кꙑпѣхомь, кꙑпѣахом, кꙑпѣхомкꙑпѣашете, кꙑпѣшете, кꙑпѣасте, кꙑпѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кꙑпѣахѫ, кꙑпѣхѫ, кꙑпѣахѹ, кꙑпѣхѹкꙑпѣаховѣ, кꙑпѣховѣкꙑпѣашета, кꙑпѣшета, кꙑпѣаста, кꙑпѣстакꙑпѣашете, кꙑпѣшете, кꙑпѣасте, кꙑпѣсте
кꙑпѣт -кꙑплѭ -кꙑпш несв 1. Кипя, бликам, клокоча ꙇ сътворь драгааго камене. кꙑпѧщю водѫ. ꙇстоьне благодѣтьнꙑ СЕ 21b 3 2. Прен. Блестя, гордея се с нещо, преизпълнен съм с нещо, имам нещо в изобилие богатъствомъ же  слѹтмъ родтел҄ьскꙑмъ кꙑпꙙштьмъ С 278.20—21 Изч СЕ С Гр κομάω Нвб кипя несв кипна св кипвам несв ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА