Исторически речник
кꙑ  
кꙑ -каꙗ -ко местоим въпр I. 1. Кой кꙑ отъ обоѭ сътвор волѭ отьѫ М Мт 21.31 ЗI ѹтелю. каѣ ꙁаповѣдь естъ больш въ ꙁаконѣ М Мт 22.36 ЗI А СК кое ѹбо ѹтвръждене въꙁлагаетъ СЕ 82b 5 ко стъ мѣсто ждеже мѣн лежтъ С 38.14 2. Какъв аще бо любте любѧщѧѩ вꙑ. кѫѭ мъꙁдѫ мате М Мт 5.46 З А СК како і кꙑмь обраꙁомь К 8b 18—19 вовода рее. ко мꙙ матъ богъ мѹже тꙑ рее жрът С 21.7 полемѡнъ рее кого бога ꙿтеш С 132.30 3. Някой [си], някакъв въпаст вь вно ... л въ но етеро кое СЕ 19b 1 сего раді  въ врѣмѧ жрътвѣ. ꙇноѩ правъдꙑ коеѩ не помѣнѫ К 9а 40 вдѣшꙙ бо кого рѫгаѭшта сꙙ С 33.22 въдовц ко ѹбоꙁѣ снъ ноꙙдъ днае съсꙑ С 43.12 повелѣ льствъ дрѹгааго кого крьстꙗна првест С 65.10 аще [бо] кꙑ ἐάν τις, ἄν τις Ако някой мос напса намъ. ѣко аще комѹ братръ ѹмьретъ М Мк 12.19 З аще бо къꙇ къ малъ прѣнемагаѩ Р IV 1.24 кꙑ любо τὶς, οἷος δήποτε Някакъв, какъвто и да е, всякакъв  отъ кого любо сѣмене кѫѭ любо внѫ да ѹкрадетъ немоштьно мѹ стъ С 42.19 талант бо сьде сѫтъ. когождо сла. л въ ꙁастѫпан ... л въ ко любо потрѣбѣ С 378.22—23 каꙗ польꙃа [стъ] τί ὠφελεῖ, τί ὠφελεῖται, τίς ὠφέλεια, τί ὄφελος Каква полза [има] каа полъѕа естъ лвкѹ М Мт 16.26 ЗI. Срв.Мк 8.36 М,З, А, СК;Лк 9.25 М З А каѣ полъѕѣ во кръві мое егода (!) сънідѫ вꙑ стълѣнъе СП 29.10 каа бо пол҄ьꙃѣ еже вѣдѣт. о бꙃѣ праваꙗ ѹенꙗ добрѣ Х IIВб 9 каꙗ бо т польꙁа отъ тѣла страньнаго сего С 454.22 II. Като съюз 1. Кой, какъв ръц намъ когда се бѫдетъ. ꙇ кое бѫдетъ ꙁнамене М Мк 13.4 З.Срв. Йо 2.18 М А коеѭ съмрътѭ хотѣаше ѹмьрѣт М Йо 12.33 З А СК съкаж м гі конънѫ моѭ.  сло дънеі мохъ кое естъ СП 38.5 2. Който съ многомъ страхомь ꙁлѣꙁъ отъ сквожьн҄ꙙ коѧ дѣаше С 36.19 по ко ἀφ᾿ οὗ След като, щом като, откакто нъ с по ко вьлѣꙁе въ домъ тво. не прѣста лобꙑꙁаѭшт ноꙁѣ мо С 395.8 М З А СК Б ЗП СП СЕ К С Р ЗЛ X Гр τίς πότερος ποῖος οἷος ὅς кꙑ ко къ къ Нвб Срв кой, коя, кое, кои ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА