Исторически речник
късьнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
късьнѣткъшнѭ, къснѭ, къснѧ, къснюкъсншкъснтъ, къснть, къснткъснмъ, къснмь, къснм, къснмокъснте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
къснѧтъ, къснѧть, къснѧткъснвѣкъснтакъснтекъснкъсн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
къснмъ, къснмь, къснмкъснтекъснвѣкъснтакъснѣхъ, къснѣхь, къснѣхкъснѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
къснѣкъснѣхомъ, къснѣхомь, къснѣхом, къснѣхмꙑкъснѣстекъснѣшѧ, къснѣшѫ, къснѣша, къснѣше, къснѣхѫкъснѣховѣкъснѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
къснѣстекъснѣхъ, къснѣхь, къснѣхкъснѣшекъснѣшекъснѣхомъ, къснѣхомь, къснѣхомкъснѣшете, къснѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
къснѣхѫ, къснѣхѹкъснѣховѣкъснѣшета, къснѣстакъснѣшете, къснѣсте
късьнѣт -къшнѭ -къснш несв Закъснявам, не идвам навреме, забавям се, бавя се кьснтъ мо гнъ прт М Мт 24.48 Срв.Лк 12.45 М кьснѧщѹ же женхѹ М Мт 25.5 ꙇ юждаахѫ сѧ еже къшнѣаше тъ въ цръкъве М Лк 1.21 Изч М Гр χρονίζω кьснѣт Нвб къснея, късня̀ ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР