Исторически речник
кънѧжь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
кънѧжь, кънѧжъкънѧжакънѧжѹ, кънѧжюкънѧжь, кънѧжъкънѧжакънѧжемь, кънѧжемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
кънѧжкънѧжь, кънѧжъкънѧжкънѧжь, кънѧжъ, кънѧж, кънѧжекънѧжемъ, кънѧжемькънѧжѧ, кънѧжѫ, кънѧже
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
кънѧжкънѧжхъ, кънѧжхькънѧжакънѧжѹ, кънѧжюкънѧжемакънѧже
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
кънѧжакънѧжѹ, кънѧжюкънѧжекънѧжакънѧжемь, кънѧжемъкънѧж
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
кънѧжакънѧжь, кънѧжъ, кънѧж, кънѧжекънѧжемъ, кънѧжемькънѧжакънѧжкънѧжхъ, кънѧжхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
кънѧжкънѧжѹ, кънѧжюкънѧжемакънѧжакънѧжѧ, кънѧже, кънѧжѫкънѧж
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
кънѧжѫ, кънѧжѹкънѧжеѭ, кънѧжеѫ, кънѧжеѧ, кънѧжеюкънѧжкънѧжѧ, кънѧже, кънѧжѫкънѧжь, кънѧжъ, кънѧж, кънѧжекънѧжамъ, кънѧжамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
кънѧжѧ, кънѧже, кънѧжѫкънѧжамкънѧжахъ, кънѧжахькънѧжкънѧжѹ, кънѧжюкънѧжама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
кънѧжь прил притеж Княжески, на княза, владетеля, управителя ꙇ пршедъ съ въ домъ кънѧжь М Мт 9.23 З А СК вьꙁвратвъ же сꙙ камꙑкъ на лце кнꙙже  съкрѹш мѹ вьсе лце С 74.15 не послѹшаѭштѹ же стѹѹмѹ алеѯандрѹ. ѹвѣштанꙗ кнꙙжа С 162.11 ꙁбавьѭ тꙙ  отъ рѫкѹ кнꙙжѹ С 162.21 ꙁде вь слѣдъ състольнка кнꙙжа С 234.1 М З А СК С Гр τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἡγεμόνος τοῦ κόμητος кнꙙжь кьнꙙжь Нвб Срв княжески ОА ЕтМл МлБТР БТР АР Княжева махала МИ Княжево МИ СНМБ