Исторически речник
кѹцꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кѹцꙗ, кѹцакѹцѩ, кѹцѧ, кѹцѫ, кѹцекѹц, кѹцкѹцѭ, кѹцѫ, кѹцѧ, кѹцюкѹцеѭ, кѹцеѫ, кѹцеѧкѹц, кѹц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кѹц-----
NfOuNfGuNfDu
---
кѹцꙗ ж Коливо, варена пшеница [жито] с мед или захар за помен на починал или в чест на светец же  посълала госпожда велкаꙗ съ кѹцѭ С 120.30  съребрънꙑ блюдъ же т бѣ посълала съ кѹцѭ блаженаꙗ сава (!) мат твоꙗ С 122.11—12 Изч С Гр τὰ βρεκτά Нвб Срв куча̀ ’варено жито’ диал НГер ЕтМл