Исторически речник
кѹсаръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кѹсаръ, кѹсарькѹсаракѹсарѹ, кѹсаровкѹсаръ, кѹсарькѹсаракѹсаромь, кѹсаромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кѹсарѣкѹсарекѹсар, кѹсаровекѹсаръ, кѹсарь, кѹсаровъ, кѹсаровькѹсаромъ, кѹсаромь, кѹсаровомъ, кѹсаровомькѹсарꙑ, кѹсаровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кѹсарꙑ, кѹсаровꙑ, кѹсаръмкѹсарѣхъ, кѹсарѣхь, кѹсарохъ, кѹсарохь, кѹсаровохъ, кѹсаровохькѹсаракѹсарѹкѹсарома
кѹсаръ м ЛИ Хосров I [198—216 г.] — арменски владетел, наричан и Кусар  пр цр перстѣ. артаванѣ. снѣ. аласѵр братѹ сѫщꙋ. кюрꙋ (погр. вм. кѹсарѹ, Мирчев, Кодов, c. 240) црѹ арменъскѹ. лъстѫ ѹбенъ бꙑстъ Е 38а 9 Изч Е Гр Κουσαρός