Исторически речник
кѹроглашень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кѹроглашен, кѹроглашенькѹроглашенꙗ, кѹроглашена, кѹроглашеньꙗкѹроглашеню, кѹроглашенѹ, кѹроглашеньюкѹроглашенмь, кѹроглашеньмь, кѹроглашенмъ, кѹроглашеньмъ, кѹроглашенмь, кѹроглашенмъкѹроглашен, кѹроглашень, кѹроглашенкѹроглашенꙗ, кѹроглашена, кѹроглашеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
кѹроглашен, кѹроглашень, кѹроглашенекѹроглашенмъ, кѹроглашеньмъ, кѹроглашенмь, кѹроглашеньмь, кѹроглашенмъ, кѹроглашенмь, кѹроглашеномъ, кѹроглашенамъкѹроглашен, кѹроглашень, кѹроглашен, кѹроглашенмкѹроглашенхъ, кѹроглашеньхъ, кѹроглашенхь, кѹроглашеньхь, кѹроглашенхъ, кѹроглашенхькѹроглашен, кѹроглашенькѹроглашеню, кѹроглашенѹ, кѹроглашенью
NnDu
кѹроглашенма, кѹроглашеньма, кѹроглашенма, кѹроглашенма
кѹроглашень -ꙗ ср Времето след полунощ, когато започват да пеят петлите; на разсъмване, петляно време не вѣсте бо къгда гь домѹ прдетъ. вееръ л. л полѹ ношт. л въ кѹроглашенье. л ѹтро З Мк 13.35 Изч З Калка от гр ἀλεκτοροφωνία кѹроглашенье Нвб Ø