Исторически речник
кѹпьносѫщь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кѹпьносѫщь, кѹпьносѫщкѹпьносѫщьꙗ, кѹпьносѫщꙗ, кѹпьносѫщакѹпьносѫщью, кѹпьносѫщю, кѹпьносѫщѹкѹпьносѫщьмь, кѹпьносѫщмь, кѹпьносѫщьмъ, кѹпьносѫщмъкѹпьносѫщь, кѹпьносѫщ, кѹпьносѫщ-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
кѹпьносѫщь -ꙗ ср Единосъщие; православното учение за единосъщието на Бог–Отец, Бог–Син и Свети дух волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ С 202.2 Изч С Калка от гр τὸ ὁμοούσιον кѹпносѫшт Нвб Срв купно и същност ОА ВА