Исторически речник
кѹпьносꙑ  
кѹпьносꙑ прил Едносъщен, отнасящ се до учението за единосъщието на Бог–Отец, Бог–Син и Свети дух сповѣдат  славт. нераꙁꙿдѣлꙗмѫѭ  кѹпꙿносѫштѫѭ троцѫ С 207.26 та дръжат кѹпꙿносѫштѫѭ вѣрѫ. отьца  сꙑна  свꙙтаго дѹха С 189.26—27 събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ С 201.9—10 Изч С Калка от гр ὁμοουσιος Нвб Ø