Исторически речник
крѣпъко  
крѣпъко нареч Крепко, силно, стабилно, сигурно прѣпоѣшмъ братре. ѹдръжанемь крѣпꙿко рѣсла наша. се бо отвръꙁъ влка СЕ 85b 24  вьꙁемъш сна свого на рамѹ крѣпъко. вьслѣдъ колъ дѣаше С 80.19 Прен.Здраво, основно, истински. раꙁѹмѣ же крѣпъко. отъ настоѩщааго дꙿне СЕ 89b 21 непьштюетъ і на семь свѣтѣ бжю гнѣвѹ. крѣпъко помꙑшлѣѩ К 2b 34—35 СЕ К С Гр ἀσφαλῶς γενναίως Вж. при крѣпъкъ Нвб