Исторически речник
крѣпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
крѣпт сѧкрѣплѭ, крѣплѧ, крѣпѧ, крѣпьѭ, крѣплюкрѣпшкрѣптъ, крѣпть, крѣпткрѣпмъ, крѣпмь, крѣпм, крѣпмокрѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
крѣпѧтъ, крѣпѧть, крѣпѧткрѣпвѣкрѣптакрѣптекрѣпкрѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
крѣпмъ, крѣпмь, крѣпмкрѣптекрѣпвѣкрѣптакрѣпхъ, крѣпхь, крѣпхкрѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
крѣпкрѣпхомъ, крѣпхомь, крѣпхом, крѣпхмꙑкрѣпстекрѣпшѧ, крѣпшѫ, крѣпша, крѣпше, крѣпхѫкрѣпховѣкрѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
крѣпстекрѣплѣахъ, крѣплꙗахъ, крѣпьꙗхъ, крѣплѣхъ, крѣпѣхъ, крѣплѧахъ, крѣплѧхъ, крѣплѣахь, крѣплꙗахь, крѣпьꙗхь, крѣплѣхь, крѣпѣхь, крѣплѧахь, крѣплѧхь, крѣплѣах, крѣплꙗах, крѣпьꙗх, крѣплѣх, крѣпѣх, крѣплѧах, крѣплѧхкрѣплѣаше, крѣплꙗаше, крѣпьꙗше, крѣплѣше, крѣпѣше, крѣплѧаше, крѣплѧшекрѣплѣаше, крѣплꙗаше, крѣпьꙗше, крѣплѣше, крѣпѣше, крѣплѧаше, крѣплѧшекрѣплѣахомъ, крѣплꙗахомъ, крѣпьꙗхомъ, крѣплѣхомъ, крѣпѣхомъ, крѣплѧахомъ, крѣплѧхомъ, крѣплѣахомь, крѣплꙗахомь, крѣпьꙗхомь, крѣплѣхомь, крѣпѣхомь, крѣплѧахомь, крѣплѧхомь, крѣплѣахом, крѣплꙗахом, крѣпьꙗхом, крѣплѣхом, крѣпѣхом, крѣплѧахом, крѣплѧхомкрѣплѣашете, крѣплꙗашете, крѣпьꙗшете, крѣплѣшете, крѣпѣшете, крѣплѣасте, крѣплꙗасте, крѣпьꙗсте, крѣплѣсте, крѣпѣсте, крѣплѧасте, крѣплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
крѣплѣахѫ, крѣплꙗахѫ, крѣпьꙗхѫ, крѣплѣхѫ, крѣпѣхѫ, крѣплѣахѹ, крѣплꙗахѹ, крѣпьꙗхѹ, крѣплѣхѹ, крѣпѣхѹ, крѣплѧахѹ, крѣплѧхѹкрѣплѣаховѣ, крѣплꙗаховѣ, крѣпьꙗховѣ, крѣплѣховѣ, крѣпѣховѣ, крѣплѧаховѣ, крѣплѧховѣкрѣплѣашета, крѣплꙗашета, крѣпьꙗшета, крѣплѣшета, крѣпѣшета, крѣплѣаста, крѣплꙗаста, крѣпьꙗста, крѣплѣста, крѣпѣста, крѣплѧаста, крѣплѧстакрѣплѣашете, крѣплꙗашете, крѣпьꙗшете, крѣплѣшете, крѣпѣшете, крѣплѣасте, крѣплꙗасте, крѣпьꙗсте, крѣплѣсте, крѣпѣсте, крѣплѧасте, крѣплѧсте
крѣпт сѧ -крѣплѭ сѧ -крѣпш сѧ несв 1. Крепя се, укрепвам се, заяквам, ставам силен [образно] отроѧ же растѣаше  крѣплѣаше сѧ дхмь М Лк 2.40 З A СК потръпі гѣ мѫжаі сѩ  да крѣпітъ сѩ сръдъце твое і потръп гѣ СП 26.13 мръ тебѣ крѣп сꙙ  въꙁмѫжа C 193.29 2. Крепя се, подкрепям се, намирам опора  нꙑнꙗ пакꙑ жена на н҄ꙙ крѣптъ сꙙ С 434.20 3. Потвърждавам, поддържам нещо, настоявам, отстоявам ꙇнъ етеръ крѣплѣаше сѧ глѧ. въ істнѫ  сь бѣ съ нмь М Лк 22.59 З он же крѣплѣахѫ сѧ глѭште M Лк 23.5 З 4. Прич. сег. деят. като същ. крѣплѧ сѧ м ῾ο ἀνδριζόμενος Човек, който отстоява твърдо възгледите си  хоштетъ богъ да с въ пльт на ѹвѣтъ.  ѹтврьжден крѣпꙙштмъ сꙙ вѣрꙑ рад С 295.25 M З A СK СП C Гр ἰσχύω ἵσταμαι [вар. στένομαι] κραταιόομαι διϊσχυρίζομαι ἐπισχύω Вж. при крѣпт Нвб