Исторически речник
крьщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
крьщаткрьщаѭ, крьщаѫ, крьщаѧ, крьщаюкрьщаш, крьщаеш, крьщаашкрьщатъ, крьщаетъ, крьщаатъ, крьщать, крьщаеть, крьщаать, крьщат, крьщает, крьщааткрьщамъ, крьщаемъ, крьщаамъ, крьщамь, крьщаемь, крьщаамь, крьщам, крьщаем, крьщаам, крьщамо, крьщаемо, крьщаамокрьщате, крьщаете, крьщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
крьщаѭтъ, крьщаѫтъ, крьщаѧтъ, крьщаютъ, крьщаѭть, крьщаѫть, крьщаѧть, крьщають, крьщаѭт, крьщаѫт, крьщаѧт, крьщаюткрьщавѣ, крьщаевѣ, крьщаавѣкрьщата, крьщаета, крьщаатакрьщате, крьщаете, крьщаатекрьщакрьща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
крьщамъ, крьщамь, крьщамкрьщатекрьщавѣкрьщатакрьщахъ, крьщахь, крьщахкрьща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
крьщакрьщахомъ, крьщахомь, крьщахом, крьщахмꙑкрьщастекрьщашѧ, крьщашѫ, крьщаша, крьщаше, крьщахѫкрьщаховѣкрьщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
крьщастекрьщаахъ, крьщахъ, крьщаахь, крьщахь, крьщаах, крьщахкрьщааше, крьщашекрьщааше, крьщашекрьщаахомъ, крьщахомъ, крьщаахомь, крьщахомь, крьщаахом, крьщахомкрьщаашете, крьщашете, крьщаасте, крьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
крьщаахѫ, крьщахѫ, крьщаахѹ, крьщахѹкрьщааховѣ, крьщаховѣкрьщаашета, крьщашета, крьщааста, крьщастакрьщаашете, крьщашете, крьщаасте, крьщасте
крьщат -крьщаѭ -крьщаш несв Кръщавам, правя някого християнин ꙇ тѹ жвѣаше съ нм  кръштааше M Йо 3.22A ꙇ кръщаемъ сѧ въ стѫѭ троцѭ СЕ 67b 7—8 тѹ кръштааше вьсꙙ С 541.13 крьщат сѧ М З А СК Б СЕ Х С Гр βαπτίζω кръштат кръщат Нвб Срв кръстя [се] св кръщавам [се] несв