Исторически речник
крьстанца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
крьстанцакрьстанцѧ, крьстанцѫ, крьстанцꙑ, крьстанцекрьстанцкрьстанцѫ, крьстанцѹкрьстанцеѭ, крьстанцеѫ, крьстанцеѧкрьстанц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
крьстанцекрьстанцѧ, крьстанцѫ, крьстанцꙑ, крьстанцекрьстанць, крьстанцъкрьстанцамъ, крьстанцамькрьстанцамкрьстанцахъ, крьстанцахь
NfOuNfGuNfDu
крьстанцкрьстанцю, крьстанцѹкрьстанцама
крьстанца ж ЛИ Кръстаница, Кресценция — християнка от Сицилия, съпруга на св. Модест, дойка, кърмачка и възпитателка на св. Вит; умр. мъченически в обл. Лукания [Италия] по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 15 юни мⷺ҇ца ⷩ҇ю д҃ꙇ҃ стхъ мⷱкъ вта  модеста пѣстѹна его.  крстанцѧ бабъ его. ⷳ҇ сѫⷠ҇ в҃ по паⷭ҇ А 147b 4 Изч А От лат Crescentia Нвб Ø