Исторически речник
крꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
крꙑткрꙑѭ, крꙑѫ, крꙑѧ, крꙑюкрꙑш, крꙑешкрꙑтъ, крꙑетъ, крꙑть, крꙑеть, крꙑт, крꙑеткрꙑмъ, крꙑемъ, крꙑмь, крꙑемь, крꙑм, крꙑем, крꙑмо, крꙑемокрꙑте, крꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
крꙑѭтъ, крꙑѫтъ, крꙑѧтъ, крꙑютъ, крꙑѭть, крꙑѫть, крꙑѧть, крꙑють, крꙑѭт, крꙑѫт, крꙑѧт, крꙑюткрꙑвѣ, крꙑевѣкрꙑта, крꙑетакрꙑте, крꙑетакрꙑ, крꙑ, кръкрꙑ, крꙑ, кръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
крꙑмъ, крꙑꙗмъ, крꙑамъ, крꙑѣмъ, крꙑмь, крꙑꙗмь, крꙑѣмь, крꙑм, крꙑꙗм, крꙑѣмкрꙑте, крꙑꙗте, крꙑате, крꙑѣтекрꙑвѣ, крꙑꙗвѣ, крꙑавѣ, крꙑѣвѣкрꙑта, крꙑꙗта, крꙑѣта, крꙑатекрꙑхъ, крꙑхь, крꙑхкрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
крꙑкрꙑхомъ, крꙑхомь, крꙑхом, крꙑхмꙑкрꙑстекрꙑшѧ, крꙑшѫ, крꙑша, крꙑше, крꙑхѫкрꙑховѣкрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
крꙑсте, крꙑстакрꙑꙗахъ, крꙑꙗхъ, крꙑаахъ, крꙑахъ, крꙑꙗахь, крꙑꙗхь, крꙑаахь, крꙑахь, крꙑꙗах, крꙑꙗх, крꙑаах, крꙑах, крꙑѧхъ, крꙑѧхь, крꙑѧхкрꙑꙗаше, крꙑꙗше, крꙑааше, крꙑаше, крꙑѧшекрꙑꙗаше, крꙑꙗше, крꙑааше, крꙑаше, крꙑѧшекрꙑꙗахомъ, крꙑꙗхомъ, крꙑаахомъ, крꙑахомъ, крꙑꙗахомь, крꙑꙗхомь, крꙑаахомь, крꙑахомь, крꙑꙗахом, крꙑꙗхом, крꙑаахом, крꙑахом, крꙑѧхомъ, крꙑѧхомь, крꙑѧхомкрꙑꙗашете, крꙑꙗшете, крꙑаашете, крꙑашете, крꙑꙗасте, крꙑꙗсте, крꙑаасте, крꙑасте, крꙑѧшете, крꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
крꙑꙗахѫ, крꙑꙗхѫ, крꙑꙗахѹ, крꙑꙗхѹ, крꙑаахѫ, крꙑахѫ, крꙑаахѹ, крꙑахѹ, крꙑѧхѹкрꙑꙗаховѣ, крꙑꙗховѣ, крꙑааховѣ, крꙑаховѣ, крꙑѧховѣкрꙑꙗашета, крꙑꙗшета, крꙑаашета, крꙑашета, крꙑꙗаста, крꙑꙗста, крꙑааста, крꙑаста, крꙑѧшета, крꙑѧстакрꙑꙗашете, крꙑꙗшете, крꙑаашете, крꙑашете, крꙑꙗасте, крꙑꙗсте, крꙑаасте, крꙑасте, крꙑѧшете, крꙑѧсте
крꙑт -крꙑѭ -крꙑш несв 1. Крия, скривам, укривам  ꙗже бѣ лѣпо крꙑт пленцꙙ С 397.29 оно ѹбо ꙗкоже плѣннка  нага крꙑꙗше С 489.22 2. Прич. сег. деят. като същ. крꙑѩще мн [οἱ] ἀποκρύπτοντες Криещите, скриващите, укриващите н ꙁастѫпомъ н нѣмь нмже на ѹспѣхъ блжьнюѹмѹ бꙑт хотꙙтъ. нъ вьсе крꙑѭштемъ С 375.21 3. Покривам [прен.] ї стѹдъ ліца моего крꙑ мѩ СП 43.16 Изч СП С Гр κρύπτω καλύπτω Нвб крия [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА