Исторически речник
кръьмлꙗват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кръьмлꙗваткръьмлꙗваѭ, кръьмлꙗваѫ, кръьмлꙗваѧ, кръьмлꙗваюкръьмлꙗваш, кръьмлꙗваеш, кръьмлꙗваашкръьмлꙗватъ, кръьмлꙗваетъ, кръьмлꙗваатъ, кръьмлꙗвать, кръьмлꙗваеть, кръьмлꙗваать, кръьмлꙗват, кръьмлꙗвает, кръьмлꙗвааткръьмлꙗвамъ, кръьмлꙗваемъ, кръьмлꙗваамъ, кръьмлꙗвамь, кръьмлꙗваемь, кръьмлꙗваамь, кръьмлꙗвам, кръьмлꙗваем, кръьмлꙗваам, кръьмлꙗвамо, кръьмлꙗваемо, кръьмлꙗваамокръьмлꙗвате, кръьмлꙗваете, кръьмлꙗваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кръьмлꙗваѭтъ, кръьмлꙗваѫтъ, кръьмлꙗваѧтъ, кръьмлꙗваютъ, кръьмлꙗваѭть, кръьмлꙗваѫть, кръьмлꙗваѧть, кръьмлꙗвають, кръьмлꙗваѭт, кръьмлꙗваѫт, кръьмлꙗваѧт, кръьмлꙗваюткръьмлꙗвавѣ, кръьмлꙗваевѣ, кръьмлꙗваавѣкръьмлꙗвата, кръьмлꙗваета, кръьмлꙗваатакръьмлꙗвате, кръьмлꙗваете, кръьмлꙗваатекръьмлꙗвакръьмлꙗва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кръьмлꙗвамъ, кръьмлꙗвамь, кръьмлꙗвамкръьмлꙗватекръьмлꙗвавѣкръьмлꙗватакръьмлꙗвахъ, кръьмлꙗвахь, кръьмлꙗвахкръьмлꙗва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кръьмлꙗвакръьмлꙗвахомъ, кръьмлꙗвахомь, кръьмлꙗвахом, кръьмлꙗвахмꙑкръьмлꙗвастекръьмлꙗвашѧ, кръьмлꙗвашѫ, кръьмлꙗваша, кръьмлꙗваше, кръьмлꙗвахѫкръьмлꙗваховѣкръьмлꙗваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кръьмлꙗвастекръьмлꙗваахъ, кръьмлꙗвахъ, кръьмлꙗваахь, кръьмлꙗвахь, кръьмлꙗваах, кръьмлꙗвахкръьмлꙗвааше, кръьмлꙗвашекръьмлꙗвааше, кръьмлꙗвашекръьмлꙗваахомъ, кръьмлꙗвахомъ, кръьмлꙗваахомь, кръьмлꙗвахомь, кръьмлꙗваахом, кръьмлꙗвахомкръьмлꙗваашете, кръьмлꙗвашете, кръьмлꙗваасте, кръьмлꙗвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кръьмлꙗваахѫ, кръьмлꙗвахѫ, кръьмлꙗваахѹ, кръьмлꙗвахѹкръьмлꙗвааховѣ, кръьмлꙗваховѣкръьмлꙗваашета, кръьмлꙗвашета, кръьмлꙗвааста, кръьмлꙗвастакръьмлꙗваашете, кръьмлꙗвашете, кръьмлꙗваасте, кръьмлꙗвасте
кръьмлꙗват -кръьмлꙗваѭ -кръьмлꙗваш несв Изопачавам, преиначавам, фалшифицирам въсѫдѹ въ алеѯанꙿдр хѹльнꙑ ѹстꙑ ꙁност.  божьствъна псанꙗ отврьнь кръꙿмлꙗват С 188.4 Изч С Гр καπηλεύω. Вар. кръꙿмлꙗват От араб harğ кръꙿмлꙗват Нвб Ø