Исторически речник
кръмьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кръмьнкъ, кръмьнкь, кръмънкъ, кръмънкь, кръмнкъ, кръмнкькръмьнка, кръмънка, кръмнкакръмьнкѹ, кръмънкѹ, кръмнкѹкръмьнкъ, кръмьнкь, кръмънкъ, кръмънкь, кръмнкъ, кръмнкькръмьнка, кръмънка, кръмнкакръмьнкомь, кръмьнкомъ, кръмънкомь, кръмънкомъ, кръмнкомь, кръмнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кръмьнцѣ, кръмънцѣ, кръмнцѣкръмьне, кръмъне, кръмнекръмьнц, кръмънц, кръмнцкръмьнкъ, кръмьнкь, кръмънкъ, кръмънкь, кръмнкъ, кръмнкькръмьнкомъ, кръмьнкомь, кръмънкомъ, кръмънкомь, кръмнкомъ, кръмнкомькръмьнкꙑ, кръмънкꙑ, кръмнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кръмьнкꙑ, кръмънкꙑ, кръмнкꙑкръмьнцѣхъ, кръмьнцѣхь, кръмънцѣхъ, кръмънцѣхь, кръмнцѣхъ, кръмнцѣхькръмьнка, кръмънка, кръмнкакръмьнкѹ, кръмънкѹ, кръмнкѹкръмьнкома, кръмънкома, кръмнкома
кръмьнкъ м Кръмчия, кормчия вѣстъ вльнѫ крьмнкъ. вѣстъ прстанште бѹрѫ С 509.29 Прен.Наставник, ръководител, съветник. тво старѣшна стъ дꙗволъ. кръмнкъ ꙁмꙗ. а канъ прѣждънкъ С 400.7 дьньсь мала ѹтварь вь ѹтвар състав сꙙ. дьнесь кръмнкъ ловѣьскъ добраꙗ ѹсел҄енꙑѧ првесла. жвотъ вьсѣхъ С 429.11—12 Изч С Гр κυβερνήτης крьмнкъ кръмнкъ Нвб Срв кръмач диал