Исторически речник
кръмлꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кръмл҄ꙗ, кръмл҄ѣ, кръмьꙗкръмл҄ѧ, кръмьѧ, кръмл҄екръмл҄, кръмькръмл҄ѭ, кръмьѭ, кръмл҄ѧ, кръмл҄юкръмл҄еѭ, кръмьеѭ, кръмл҄еѫ, кръмл҄еѧ, кръмьеѫ, кръмьеѧ, кръмл҄еюкръмл҄, кръмь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кръмл҄е, кръмьекръмл҄ѧ, кръмьѧ, кръмл҄екръмл҄ь, кръмькръмл҄ꙗмъ, кръмл҄ѣмъ, кръмл҄ꙗмь, кръмл҄ѣмь, кръмьꙗмъ, кръмьꙗмькръмл҄ꙗм, кръмл҄ѣм, кръмьꙗмкръмл҄ꙗхъ, кръмл҄ѣхъ, кръмл҄ꙗхь, кръмл҄ѣхь, кръмьꙗхъ, кръмьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
кръмл҄, кръмькръмл҄ю, кръмьюкръмл҄ꙗма, кръмл҄ѣма, кръмьꙗма
кръмлꙗ ж 1. Храна, ядене кде ѹбо кръмьѧ тоѧ ꙁбꙑтьц С 428.27 отъ того крьмл҄ѫ себѣ мѣаше С 519.7 кон҄ь же тъ прведе въ манастꙑрь. на мьлѣть кръмьѭ прходꙙштхъ тѹ страннкъ С 565.4 2. Прен. Гуляй да ѹбо пѹстошъ не трош сѫштхъ на кръмьѧ  тъштеславьꙗ С 373.29 Изч С Гр τροφή τρυφή кръмьꙗ Нвб кърма, кърмило, кърмилка, кръмлина диал ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Кърмилото МИ Кърмилата МИ ГХ,МИМ