Исторически речник
кръмаII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кръмакръмꙑ, кръмѫкръмѣкръмѫ, кръмѹкръмоѭ, кръмоѫ, кръмоѧ, кръмоюкръмѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кръмокръмꙑкръмъ, кръмькръмамъ, кръмамькръмамкръмахъ, кръмахь
NfOuNfGuNfDu
кръмѣкръмѹкръмама
кръма -ꙑ ж Храна, ядене  вдѣвъ ꙗко не ностъ нсоже на кръмѫ. н хлѣба н водꙑ С 170.24 Образно. стротел҄ь вьсе твар. дръжꙙ кръмѫ небесънѫѭ же естъ стꙑ дхъ С 143.17 Изч С Гр τροφή Нвб Срв кърма ОА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА