Исторически речник
кръма [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кръмакръмꙑ, кръмѫкръмѣкръмѫ, кръмѹкръмоѭ, кръмоѫ, кръмоѧ, кръмоюкръмѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кръмокръмꙑкръмъ, кръмькръмамъ, кръмамькръмамкръмахъ, кръмахь
NfOuNfGuNfDu
кръмѣкръмѹкръмама
кръма -ꙑ ж Кърма, кормило; задната част на кораб, където се намират уредите за управление ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на въꙁглавьнц съпѧ М Мк 4.38 Изч M З Гр πρύμνα Нвб Срв кърма ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР