Исторически речник
кръкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кръкнѫт*кръкнѫ*кръкнешкръкнетъкръкнемъкръкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кръкнѫтъ*кръкневѣ*кръкнета*кръкнете*кръкн*кръкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*кръкнѣмъ*кръкнѣте*кръкнѣвѣ*кръкнѣта*кръкнѫхъ*кръкнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*кръкнѫ*кръкнѫхомъ*кръкнѫсте*кръкнѫшѧ*кръкнѫховѣ*кръкнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*кръкнѫсте*кръкнѣахъ*кръкнѣаше*кръкнѣаше*кръкнѣахомъ*кръкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*кръкнѣахѫ*кръкнѣаховѣ*кръкнѣашета*кръкнѣашете
кръкнѫт -кръкнѫ -кръкнеш св Кръкна, гъкна, промърморя, издам глас помлъашꙙ послѹшаѭште. ꙗкоже нкомѹже кръкнѫт С 129.20 Изч С Гр γρύζω Нвб кръкна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РРОДД ДА