Исторически речник
кръвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
кръвьнъ, кръвьнькръвьнакръвьнѹкръвьнъ, кръвьнькръвьнакръвьномь, кръвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
кръвьнѣкръвьне, кръвьнꙑкръвьнкръвьнъ, кръвьнькръвьномъ, кръвьномькръвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
кръвьнꙑкръвьнѣхъ, кръвьнѣхькръвьнакръвьнѹкръвьномакръвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
кръвьнакръвьнѹкръвьнокръвьнакръвьномь, кръвьномъкръвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
кръвьнакръвьнъ, кръвьнькръвьномъ, кръвьномькръвьнакръвьнꙑкръвьнѣхъ, кръвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
кръвьнѣкръвьнѹкръвьномакръвьнакръвьнꙑ, кръвьнѫкръвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
кръвьнѫ, кръвьнѹкръвьноѭ, кръвьноѫ, кръвьноѧ, кръвьноюкръвьнѣкръвьнꙑкръвьнъ, кръвьнькръвьнамъ, кръвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
кръвьнꙑкръвьнамкръвьнахъ, кръвьнахькръвьнѣкръвьнѹкръвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
кръвьнꙑ, кръвьнꙑ, кръвьнокръвьнаго, кръвьнаего, кръвьнааго, кръвьнаго, кръвьного, кръвьнога, кръвьнгокръвьнѹмѹ, кръвьнѹемѹ, кръвьнѹѹмѹ, кръвьнѹмѹ, кръвьноомѹ, кръвьномѹ, кръвьноѹмѹ, кръвьнмѹкръвьнꙑ, кръвьнꙑ, кръвьнокръвьнаго, кръвьнаего, кръвьнааго, кръвьнаго, кръвьного, кръвьнога, кръвьнгокръвьнꙑмь, кръвьнꙑмь, кръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
кръвьнѣмь, кръвьнѣемь, кръвьнѣѣмь, кръвьнѣамь, кръвьнѣмь, кръвьнѣмъ, кръвьнѣемъ, кръвьнѣѣмъ, кръвьнѣамъ, кръвьнѣмъ, кръвьномь, кръвьномъкръвьнꙑ, кръвьнꙑ, кръвьнокръвьнкръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхь, кръвьнѣхъ, кръвьнѣхькръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмь, кръвьнꙑмь, кръвьнѣмъ, кръвьнѣмькръвьнꙑѧ, кръвьнꙑꙗ, кръвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
кръвьнꙑм, кръвьнꙑмкръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхькръвьнаꙗ, кръвьнаа, кръвьнаѣкръвьнѹю, кръвьноюкръвьнꙑма, кръвьнꙑмакръвьно, кръвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
кръвьнаго, кръвьнаего, кръвьнааго, кръвьнаго, кръвьного, кръвьнога, кръвьнгокръвьнѹмѹ, кръвьнѹемѹ, кръвьнѹѹмѹ, кръвьнѹмѹ, кръвьноомѹ, кръвьномѹ, кръвьноѹмѹ, кръвьнмѹкръвьно, кръвьноекръвьнаго, кръвьннаего, кръвьнааго, кръвьнаго, кръвьного, кръвьнога, кръвьнгокръвьнꙑмь, кръвьнꙑмь, кръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмъкръвьнѣмь, кръвьнѣемь, кръвьнѣѣмь, кръвьнѣамь, кръвьнѣмь, кръвьнѣмъ, кръвьнѣемъ, кръвьнѣѣмъ, кръвьнѣамъ, кръвьнѣмъ, кръвьномь, кръвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
кръвьно, кръвьноекръвьнаꙗ, кръвьнаа, кръвьнаѣ, кръвьнаѧкръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхь, кръвьнѣхъ, кръвьнѣхькръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмь, кръвьнꙑмь, кръвьнѣмъ, кръвьнѣмькръвьнаꙗ, кръвьнаа, кръвьнаѣ, кръвьнаѧкръвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхькръвьнѣкръвьнѹю, кръвьноюкръвьнꙑма, кръвьнꙑмакръвьнаꙗ, кръвьнаа, кръвьнаѣ, кръвьнаѧкръвьнꙑѧ, кръвьнꙑꙗ, кръвьнѫѭ, кръвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
кръвьнѣ, кръвьнокръвьнѫѭ, кръвьнѹю, кръвьноѭ, кръвьноюкръвьнѫѭ, кръвьноѫ, кръвьноѧ, кръвьноюкръвьнѣкръвьнꙑѧ, кръвьнꙑꙗ, кръвьнꙑекръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнѣхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхь, кръвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
кръвьнꙑмъ, кръвьнꙑмъ, кръвьнѣмъ, кръвьнꙑмь, кръвьнꙑмь, кръвьнѣмькръвьнꙑѧ, кръвьнꙑꙗ, кръвьнꙑекръвьнꙑм, кръвьнꙑмкръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхъ, кръвьнꙑхь, кръвьнꙑхькръвьнѣкръвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
кръвьнꙑма, кръвьнꙑмакръвьнѣ, кръвьнѣшкръвьнѣшакръвьнѣшѹ, кръвьнѣшюкръвьнѣкръвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
кръвьнѣшемь, кръвьнѣшемъкръвьнѣшкръвьнѣкръвьнѣше, кръвьнѣшкръвьнѣшь, кръвьнѣшъкръвьнѣшемъ, кръвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
кръвьнѣшѧкръвьнѣшкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхькръвьнѣшакръвьнѣшѹ, кръвьнѣшюкръвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
кръвьнѣе, кръвьнѣ, кръвьнѣшекръвьнѣшакръвьнѣшѹ, кръвьнѣшюкръвьнѣе, кръвьнѣ, кръвьнѣшекръвьнѣшакръвьнѣшемь, кръвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
кръвьнѣшкръвьнѣе, кръвьнѣкръвьнѣша, кръвьнѣшкръвьнѣшь, кръвьнѣшъкръвьнѣшемъ, кръвьнѣшемькръвьнѣша, кръвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
кръвьнѣшкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхькръвьнѣшкръвьнѣшѹ, кръвьнѣшюкръвьнѣшемакръвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
кръвьнѣшѧ, кръвьнѣшѫ, кръвьнѣшекръвьнѣшкръвьнѣшѫ, кръвьнѣшѧ, кръвьнѣшѹкръвьнѣшеѭ, кръвьнѣшеѫ, кръвьнѣшеѧ, кръвьнѣшеюкръвьнѣшкръвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
кръвьнѣшѧ, кръвьнѣшѫ, кръвьнѣшекръвьнѣшь, кръвьнѣшъкръвьнѣшамъ, кръвьнѣшамькръвьнѣшѧ, кръвьнѣше, кръвьнѣшѫкръвьнѣшамкръвьнѣшахъ, кръвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
кръвьнѣшкръвьнѣшѹ, кръвьнѣшюкръвьнѣшамакръвьнѣ, кръвьнѣшкръвьнѣшаго, кръвьнѣшаего, кръвьнѣшааго, кръвьнѣшагокръвьнѣшѹмѹ, кръвьнѣшѹемѹ, кръвьнѣшѹѹмѹ, кръвьнѣшѹмѹ, кръвьнѣшюмѹ, кръвьнѣшюемѹ, кръвьнѣшюѹмѹ, кръвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
кръвьнѣкръвьнѣшаго, кръвьнѣшаего, кръвьнѣшааго, кръвьнѣшагокръвьнѣшмь, кръвьнѣшмь, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъкръвьнѣшмь, кръвьнѣшмь, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъкръвьнѣкръвьнѣше, кръвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхь, кръвьнѣшхькръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмькръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшѫѫкръвьнѣшм, кръвьнѣшмкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхькръвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
кръвьнѣшѹю, кръвьнѣшююкръвьнѣшма, кръвьнѣшмакръвьнѣе, кръвьнѣ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшекръвьнѣшаго, кръвьнѣшаего, кръвьнѣшааго, кръвьнѣшагокръвьнѣшѹмѹ, кръвьнѣшѹемѹ, кръвьнѣшѹѹмѹ, кръвьнѣшѹмѹ, кръвьнѣшюмѹ, кръвьнѣшюемѹ, кръвьнѣшюѹмѹ, кръвьнѣшюмѹкръвьнѣе, кръвьнѣ, кръвьнѣшее, кръвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
кръвьнѣшаго, кръвьнѣшаего, кръвьнѣшааго, кръвьнѣшагокръвьнѣшмь, кръвьнѣшмь, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъкръвьнѣшмь, кръвьнѣшмь, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъкръвьнѣе, кръвьнѣ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшекръвьнѣшаꙗ, кръвьнѣшаѣ, кръвьнѣшаѧкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхь, кръвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмькръвьнѣшаꙗ, кръвьнѣшаѣ, кръвьнѣшаѧкръвьнѣшм, кръвьнѣшмкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхькръвьнѣшкръвьнѣшѹю, кръвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
кръвьнѣшма, кръвьнѣшмакръвьнѣшꙗ, кръвьнѣшѣ, кръвьнѣшаꙗкръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшѧѩ, кръвьнѣшѫѫ, кръвьнѣшаѧ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшеѥкръвьнѣшкръвьнѣшѫѫ, кръвьнѣшѫѭ, кръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшѧѩ, кръвьнѣшююкръвьнѣшѫѫ, кръвьнѣшѫѭ, кръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшѧѩ, кръвьнѣшюю, кръвьнѣшеѭ, кръвьнѣшеѫ, кръвьнѣшеѧ, кръвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
кръвьнѣшкръвьнѣшꙗ, кръвьнѣшѣкръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшѧѩ, кръвьнѣшѫѫ, кръвьнѣшаѧ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшеѥкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхь, кръвьнѣшхькръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмъ, кръвьнѣшмь, кръвьнѣшмькръвьнѣшѧѧ, кръвьнѣшѧѩ, кръвьнѣшѫѫ, кръвьнѣшаѧ, кръвьнѣшее, кръвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
кръвьнѣшм, кръвьнѣшмкръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхъ, кръвьнѣшхь, кръвьнѣшхькръвьнѣшкръвьнѣшѹю, кръвьнѣшююкръвьнѣшма, кръвьнѣшма
кръвьнъ -ꙑ прил Кръвен, кървав, окървавен теен кръвъно отъ стꙑхъ тѣлесъ хъ схождааше. ꙗкоже отъ множьства кръвънааго ѹмот сꙙ рꙁамъ слѹгамъ С 179.28,30 вдѣшꙙ крьвь тоꙙштꙙѧ ставьнꙑ крьвьнꙑѧ рѣкꙑ С 398.28 не погѹб сь неьствꙑм дѹшꙙ моѧ.  съ мѫж кръвьнꙑм жвота свого С 434.11—12 въ ко сѫ крьвьнꙑѧ сѫдꙑ С 512.7 Изч С Гр τοῦ αἵματος кръвънъ крьвьнъ Нвб Срв кръ̀вен и кръвѐн ’угоен, дебел’ диал ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА