Исторически речник
кръвоꙗдень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кръвоꙗден, кръвоꙗденькръвоꙗденꙗ, кръвоꙗдена, кръвоꙗденьꙗкръвоꙗденю, кръвоꙗденѹ, кръвоꙗденьюкръвоꙗденмь, кръвоꙗденьмь, кръвоꙗденмъ, кръвоꙗденьмъ, кръвоꙗденмь, кръвоꙗденмъкръвоꙗден, кръвоꙗдень, кръвоꙗденкръвоꙗденꙗ, кръвоꙗдена, кръвоꙗденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
кръвоꙗден, кръвоꙗдень, кръвоꙗденекръвоꙗденмъ, кръвоꙗденьмъ, кръвоꙗденмь, кръвоꙗденьмь, кръвоꙗденмъ, кръвоꙗденмь, кръвоꙗденомъ, кръвоꙗденамъкръвоꙗден, кръвоꙗдень, кръвоꙗден, кръвоꙗденмкръвоꙗденхъ, кръвоꙗденьхъ, кръвоꙗденхь, кръвоꙗденьхь, кръвоꙗденхъ, кръвоꙗденхькръвоꙗден, кръвоꙗденькръвоꙗденю, кръвоꙗденѹ, кръвоꙗденью
NnDu
кръвоꙗденма, кръвоꙗденьма, кръвоꙗденма, кръвоꙗденма
кръвоꙗдень -ꙗ ср Кръвожадност; ядене на кръв или месо, неочистено от кръв не тъкма бо цѣсарьство обраꙁовааше. нъ  кръвоꙗдень  ѹбїство ждовъ ꙗвьꙗше С 484.23 Изч С Калка от гр αἱμοβόρον Нвб Ø