Исторически речник
кръвотоца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кръвотоцакръвотоцѧ, кръвотоцѫ, кръвотоцꙑ, кръвотоцекръвотоцкръвотоцѫ, кръвотоцѹкръвотоцеѭ, кръвотоцеѫ, кръвотоцеѧкръвотоц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кръвотоцекръвотоцѧ, кръвотоцѫ, кръвотоцꙑ, кръвотоцекръвотоць, кръвотоцъкръвотоцамъ, кръвотоцамькръвотоцамкръвотоцахъ, кръвотоцахь
NfOuNfGuNfDu
кръвотоцкръвотоцю, кръвотоцѹкръвотоцама
кръвотоца ж Жена, страдаща от кръвотечение водѫ вь вно прѣложлъ. кръвотоцѫ цѣллъ. дьштерь архсунагога С 480.25—26 Изч С Калка от гр ἡ αἱμορροοῦσα Нвб Ø