Исторически речник
кръвотот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кръвототкръвотоѫ, кръвотоѹкръвотошкръвототъ, кръвототь, кръвототкръвотомъ, кръвотомь, кръвотом, кръвотомокръвототе
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кръвотоѧтъ, кръвотоѧть, кръвотоѧткръвотовѣкръвототакръвототекръвотокръвото
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кръвотомъ, кръвотомь, кръвотомкръвототекръвотовѣкръвототакръвотохъ, кръвотохь, кръвотохкръвото
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кръвотокръвотохомъ, кръвотохомь, кръвотохом, кръвотохмꙑкръвотостекръвотошѧ, кръвотошѫ, кръвотоша, кръвотоше, кръвотохѫкръвотоховѣкръвотоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кръвотостекръвотоаахъ, кръвотоахъ, кръвотоаахь, кръвотоахь, кръвотоаах, кръвотоахкръвотоааше, кръвотоашекръвотоааше, кръвотоашекръвотоаахомъ, кръвотоахомъ, кръвотоаахомь, кръвотоахомь, кръвотоаахом, кръвотоахомкръвотоаашете, кръвотоашете, кръвотоаасте, кръвотоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кръвотоаахѫ, кръвотоахѫ, кръвотоаахѹ, кръвотоахѹкръвотоааховѣ, кръвотоаховѣкръвотоаашета, кръвотоашета, кръвотоааста, кръвотоастакръвотоаашете, кръвотоашете, кръвотоаасте, кръвотоасте
кръвотот -кръвотоѫ -кръвотош несв сег деят прил кръвотоѧ αἱμορρόων Кървавотечащ. сѹш мохъ беꙁакон стоьнкъ. ꙗкоже сѹш подрагомъ кръвотоꙙшт рѣкꙑ С 392.18 Изч C Нвб кръвотека ОА