Исторически речник
кръвавъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
кръвавъ, кръвавькръвавакръвавѹкръвавъ, кръвавькръвавакръвавомь, кръвавомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
кръвавѣкръваве, кръвавꙑкръвавкръвавъ, кръвавькръвавомъ, кръвавомькръвавꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
кръвавꙑкръвавѣхъ, кръвавѣхькръвавакръвавѹкръвавомакръваво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
кръвавакръвавѹкръвавокръвавакръвавомь, кръвавомъкръвавѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
кръвавакръвавъ, кръвавькръвавомъ, кръвавомькръвавакръвавꙑкръвавѣхъ, кръвавѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
кръвавѣкръвавѹкръвавомакръвавакръвавꙑ, кръвавѫкръвавѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
кръвавѫ, кръвавѹкръвавоѭ, кръвавоѫ, кръвавоѧ, кръвавоюкръвавѣкръвавꙑкръвавъ, кръвавькръвавамъ, кръвавамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
кръвавꙑкръвавамкръвавахъ, кръвавахькръвавѣкръвавѹкръвавама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
кръвавꙑ, кръвавꙑ, кръвавокръваваго, кръваваего, кръвавааго, кръваваго, кръвавого, кръвавога, кръвавгокръвавѹмѹ, кръвавѹемѹ, кръвавѹѹмѹ, кръвавѹмѹ, кръвавоомѹ, кръвавомѹ, кръвавоѹмѹ, кръвавмѹкръвавꙑ, кръвавꙑ, кръвавокръваваго, кръваваего, кръвавааго, кръваваго, кръвавого, кръвавога, кръвавгокръвавꙑмь, кръвавꙑмь, кръвавꙑмъ, кръвавꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
кръвавѣмь, кръвавѣемь, кръвавѣѣмь, кръвавѣамь, кръвавѣмь, кръвавѣмъ, кръвавѣемъ, кръвавѣѣмъ, кръвавѣамъ, кръвавѣмъ, кръвавомь, кръвавомъкръвавꙑ, кръвавꙑ, кръвавокръвавкръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхь, кръвавѣхъ, кръвавѣхькръвавꙑмъ, кръвавꙑмъ, кръвавꙑмь, кръвавꙑмь, кръвавѣмъ, кръвавѣмькръвавꙑѧ, кръвавꙑꙗ, кръвавꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
кръвавꙑм, кръвавꙑмкръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхькръваваꙗ, кръваваа, кръваваѣкръвавѹю, кръвавоюкръвавꙑма, кръвавꙑмакръваво, кръвавое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
кръваваго, кръваваего, кръвавааго, кръваваго, кръвавого, кръвавога, кръвавгокръвавѹмѹ, кръвавѹемѹ, кръвавѹѹмѹ, кръвавѹмѹ, кръвавоомѹ, кръвавомѹ, кръвавоѹмѹ, кръвавмѹкръваво, кръвавоекръваваго, кръваваего, кръвавааго, кръваваго, кръвавого, кръвавога, кръвавгокръвавꙑмь, кръвавꙑмь, кръвавꙑмъ, кръвавꙑмъкръвавѣмь, кръвавѣемь, кръвавѣѣмь, кръвавѣамь, кръвавѣмь, кръвавѣмъ, кръвавѣемъ, кръвавѣѣмъ, кръвавѣамъ, кръвавѣмъ, кръвавомь, кръвавомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
кръваво, кръвавоекръваваꙗ, кръваваа, кръваваѣ, кръваваѧкръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхь, кръвавѣхъ, кръвавѣхькръвавꙑмъ, кръвавꙑмъ, кръвавꙑмь, кръвавꙑмь, кръвавѣмъ, кръвавѣмькръваваꙗ, кръваваа, кръваваѣ, кръваваѧкръвавꙑм, кръвавꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
кръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхькръвавѣкръвавѹю, кръвавоюкръвавꙑма, кръвавꙑмакръваваꙗ, кръваваа, кръваваѣ, кръваваѧкръвавꙑѧ, кръвавꙑꙗ, кръвавѫѭ, кръвавꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
кръвавѣ, кръвавокръвавѫѭ, кръвавѹю, кръвавоѭ, кръвавоюкръвавѫѭ, кръвавоѫ, кръвавоѧ, кръвавоюкръвавѣкръвавꙑѧ, кръвавꙑꙗ, кръвавꙑекръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавѣхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхь, кръвавѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
кръвавꙑмъ, кръвавꙑмъ, кръвавѣмъ, кръвавꙑмь, кръвавꙑмь, кръвавѣмькръвавꙑѧ, кръвавꙑꙗ, кръвавꙑекръвавꙑм, кръвавꙑмкръвавꙑхъ, кръвавꙑхъ, кръвавꙑхь, кръвавꙑхькръвавѣкръвавѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
кръвавꙑма, кръвавꙑмакръвавѣ, кръвавѣшкръвавѣшакръвавѣшѹ, кръвавѣшюкръвавѣкръвавѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
кръвавѣшемь, кръвавѣшемъкръвавѣшкръвавѣкръвавѣше, кръвавѣшкръвавѣшь, кръвавѣшъкръвавѣшемъ, кръвавѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
кръвавѣшѧкръвавѣшкръвавѣшхъ, кръвавѣшхькръвавѣшакръвавѣшѹ, кръвавѣшюкръвавѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
кръвавѣе, кръвавѣ, кръвавѣшекръвавѣшакръвавѣшѹ, кръвавѣшюкръвавѣе, кръвавѣ, кръвавѣшекръвавѣшакръвавѣшемь, кръвавѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
кръвавѣшкръвавѣе, кръвавѣкръвавѣша, кръвавѣшкръвавѣшь, кръвавѣшъкръвавѣшемъ, кръвавѣшемькръвавѣша, кръвавѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
кръвавѣшкръвавѣшхъ, кръвавѣшхькръвавѣшкръвавѣшѹ, кръвавѣшюкръвавѣшемакръвавѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
кръвавѣшѧ, кръвавѣшѫ, кръвавѣшекръвавѣшкръвавѣшѫ, кръвавѣшѧ, кръвавѣшѹкръвавѣшеѭ, кръвавѣшеѫ, кръвавѣшеѧ, кръвавѣшеюкръвавѣшкръвавѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
кръвавѣшѧ, кръвавѣшѫ, кръвавѣшекръвавѣшь, кръвавѣшъкръвавѣшамъ, кръвавѣшамькръвавѣшѧ, кръвавѣше, кръвавѣшѫкръвавѣшамкръвавѣшахъ, кръвавѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
кръвавѣшкръвавѣшѹ, кръвавѣшюкръвавѣшамакръвавѣ, кръвавѣшкръвавѣшаго, кръвавѣшаего, кръвавѣшааго, кръвавѣшагокръвавѣшѹмѹ, кръвавѣшѹемѹ, кръвавѣшѹѹмѹ, кръвавѣшѹмѹ, кръвавѣшюмѹ, кръвавѣшюемѹ, кръвавѣшюѹмѹ, кръвавѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
кръвавѣкръвавѣшаго, кръвавѣшаего, кръвавѣшааго, кръвавѣшагокръвавѣшмь, кръвавѣшмь, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмъкръвавѣшмь, кръвавѣшмь, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмъкръвавѣкръвавѣше, кръвавѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
кръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхь, кръвавѣшхькръвавѣшмъ, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмькръвавѣшѧѧ, кръвавѣшее, кръвавѣшѫѫкръвавѣшм, кръвавѣшмкръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхькръвавѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
кръвавѣшѹю, кръвавѣшююкръвавѣшма, кръвавѣшмакръвавѣе, кръвавѣ, кръвавѣшее, кръвавѣшекръвавѣшаго, кръвавѣшаего, кръвавѣшааго, кръвавѣшагокръвавѣшѹмѹ, кръвавѣшѹемѹ, кръвавѣшѹѹмѹ, кръвавѣшѹмѹ, кръвавѣшюмѹ, кръвавѣшюемѹ, кръвавѣшюѹмѹ, кръвавѣшюмѹкръвавѣе, кръвавѣ, кръвавѣшее, кръвавѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
кръвавѣшаго, кръвавѣшаего, кръвавѣшааго, кръвавѣшагокръвавѣшмь, кръвавѣшмь, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмъкръвавѣшмь, кръвавѣшмь, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмъкръвавѣе, кръвавѣ, кръвавѣшее, кръвавѣшекръвавѣшаꙗ, кръвавѣшаѣ, кръвавѣшаѧкръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхь, кръвавѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
кръвавѣшмъ, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмькръвавѣшаꙗ, кръвавѣшаѣ, кръвавѣшаѧкръвавѣшм, кръвавѣшмкръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхькръвавѣшкръвавѣшѹю, кръвавѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
кръвавѣшма, кръвавѣшмакръвавѣшꙗ, кръвавѣшѣ, кръвавѣшаꙗкръвавѣшѧѧ, кръвавѣшѧѩ, кръвавѣшѫѫ, кръвавѣшаѧ, кръвавѣшее, кръвавѣшеѥкръвавѣшкръвавѣшѫѫ, кръвавѣшѫѭ, кръвавѣшѧѧ, кръвавѣшѧѩ, кръвавѣшююкръвавѣшѫѫ, кръвавѣшѫѭ, кръвавѣшѧѧ, кръвавѣшѧѩ, кръвавѣшюю, кръвавѣшеѭ, кръвавѣшеѫ, кръвавѣшеѧ, кръвавѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
кръвавѣшкръвавѣшꙗ, кръвавѣшѣкръвавѣшѧѧ, кръвавѣшѧѩ, кръвавѣшѫѫ, кръвавѣшаѧ, кръвавѣшее, кръвавѣшеѥкръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхь, кръвавѣшхькръвавѣшмъ, кръвавѣшмъ, кръвавѣшмь, кръвавѣшмькръвавѣшѧѧ, кръвавѣшѧѩ, кръвавѣшѫѫ, кръвавѣшаѧ, кръвавѣшее, кръвавѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
кръвавѣшм, кръвавѣшмкръвавѣшхъ, кръвавѣшхъ, кръвавѣшхь, кръвавѣшхькръвавѣшкръвавѣшѹю, кръвавѣшююкръвавѣшма, кръвавѣшма
кръвавъ -ꙑ прил Кървав тацѣмъ врагъ стъ дръꙁъ. тъ не простъ жрътвъ кръвавъ С 28.14 Изч С Гр [τῶν] αἱμάτων Нвб кървав ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Кървава стена МИ АС,ТУС Кървави камък МИ ЙЗах,Кюст.кр Кървавец МИ ЙЗах,Кюст