Исторически речник
кротость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кротостькротосткротосткротостькротостьѭ, кротостѭ, кротостѫ, кротостѧ, кротостью, кротостюкротост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кротосткротосткротость, кротост, кротостекротостьмъ, кротостемъ, кротостьмь, кротостемькротостьм, кротостъм, кротостмкротостьхъ, кротостьхь, кротостехъ, кротостехь
NfOuNfGuNfDu
кротосткротостью, кротостю, кротостѹкротостьма, кротостъма, кротостма
кротость - ж Кротост, благост, доброта облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран бѹ. ст ї въꙁлꙋбен. въ ѫтробѫ щедротъ.  благостъ.  съмѣренѫ мѫдростъ ї кротостъ  тръпѣн(е) Е 22а 16 ї налѩці  спѣі црствѹ. рѣснотꙑ раді  кротості  правъдъ СП 44.5 съхранте сѧ. въ кротост. ꙇ цѣломѫдрь СЕ 97b 3 нрава добрааго рад  кротост добро стъ да жвеш С 129.28 слѹжааше вьсѣмъ отьцьмъ. въгаждаѧ комѹждо съ всѣмъ сьмѣренмъ.  кротостѭ C 284.12 Смиреност, търпеливост. помѧн. г дда  всѫ кротос A 11c 13 Срв. СП131.1 ѣко наде кротость на нꙑ  накажемъ сѩ СП 89.10 въ колцѣ кротості велітъ да прѣбꙑваемъ К 4а 11 оіштъше нашъ ѹмъ. ꙇ съ кротостьѭ. ꙇ послѹшаньемь К 9b 21 въ кротост ѹꙙ прходꙙштꙙѧ къ правѣ вѣрѣ С 207.22 сего дѣлꙗ кротость мѣаше.  сьмѣрен С 365.4 да се съкаꙁан кротост тврьдааго їѡсфа С 367.5 Образно тꙙжц вѣтр велкѫ дꙑханꙗ слѫ на кротость тшаахѫ С 399.11 А Е СП СЕ К С Гр πραότης πραΰτης ἐπιείκεια πραεῖα αὔρα кротос кротостъ Нвб кротост ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР