Исторически речник
кротт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кротткрощѫ, крощѹкротшкроттъ, кротть, кротткротмъ, кротмь, кротм, кротмокротте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кротѧтъ, кротѧть, кротѧткротвѣкроттакроттекроткрот
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кротмъ, кротмь, кротмкроттекротвѣкроттакротхъ, кротхь, кротхкрот
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кроткротхомъ, кротхомь, кротхом, кротхмꙑкротстекротшѧ, кротшѫ, кротша, кротше, кротхѫкротховѣкротста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кротстекрощаахъ, крощахъ, крощаахь, крощахь, крощаах, крощахкрощааше, крощашекрощааше, крощашекрощаахомъ, крощахомъ, крощаахомь, крощахомь, крощаахом, крощахомкрощаашете, крощашете, крощаасте, крощасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
крощаахѫ, крощахѫ, крощаахѹ, крощахѹкрощааховѣ, крощаховѣкрощаашета, крощашета, крощааста, крощастакрощаашете, крощашете, крощаасте, крощасте
кротт -крощѫ -кротш несв Укротявам, успокоявам, усмирявам ꙇ коньцѧ вꙿсеѩ вселенꙑѩ покрꙑт тъщтъ сѧ ꙇ на пѣсъцѣ раꙁбваѩ кроттъ сѧ СЕ 1а 21—22 ходꙙ по морѹ акꙑ по сѹхѹ.  сверѣпꙑмъ влънамъ помаꙗнмъ рѫкꙋ твою кротꙙ С 77.10 кротт сѧ Изч СЕ С Гр δαμάζω καταπραΰνω Нвб кротя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РРОДД ДА Срв [у]кротя [се]