Исторически речник
кропт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кропткроплѭ, кроплѧ, кропѧ, кропьѭ, кроплюкропшкроптъ, кропть, кропткропмъ, кропмь, кропм, кропмокропте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кропѧтъ, кропѧть, кропѧткропвѣкроптакроптекропкроп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кропмъ, кропмь, кропмкроптекропвѣкроптакропхъ, кропхь, кропхкроп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кропкропхомъ, кропхомь, кропхом, кропхмꙑкропстекропшѧ, кропшѫ, кропша, кропше, кропхѫкропховѣкропста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кропстекроплѣахъ, кропьꙗхъ, кроплѣахь, кропьꙗхь, кроплѣах, кропьꙗхкроплѣаше, кропьꙗшекроплѣаше, кропьꙗшекроплѣахомъ, кропьꙗхомъ, кроплѣахомь, кропьꙗхомь, кроплѣахом, кропьꙗхомкроплѣашете, кропьꙗшете, кроплѣасте, кропьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кроплѣахѫ, кропьꙗхѫкроплѣаховѣ, кропьꙗховѣкроплѣашета, кропьꙗшета, кроплѣаста, кропьꙗстакроплѣашете, кропьꙗшете, кроплѣасте, кропьꙗсте
кропт -кропл҄ѭ -кропш несв Съгласно религиозните вярвания — очиствам, пречиствам с поръсване; ръся да вꙿс поръпаѭще. ꙇ премⷧѭще отъ неѩ. ꙇ кропѧще сѧ еѭ. да мѫтъ ѭ въ ощене дшамъ  тѣломъ СЕ 5а 15 тꙑ  нꙑнѣ влко ст водѫ сѭ. ꙇ сътвор ѭ бꙑт въсѣмъ. поръпаѭщмъ отъ неѩ.  кропѧщмъ сѧ еѭ СЕ 6b 17 аште бо крьвь юньа  коꙁьлꙗ.  попелъ юнцꙙ кропмъ. оскврьн҄енꙑхъ сттъ. на оштен пльт С 483.22 кропт сѧ Изч СЕ С Гр ῥαντίζω Нвб Ø