Исторически речник
кромѣщьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
кромѣщь, кромѣщ, кромѣще, кромѣщкромѣщꙗго, кромѣщꙗего, кромѣщꙗаго, кромѣщꙗго, кромѣщего, кромѣщега, кромѣщѣго, кромѣщѣего, кромѣщѣаго, кромѣщѣго, кромѣщѧго, кромѣщѧего, кромѣщѧаго, кромѣщѧго, кромѣщгокромѣщюмѹ, кромѣщюемѹ, кромѣщюѹмѹ, кромѣщююмѹ, кромѣщюмѹ, кромѣщемѹ, кромѣщмѹкромѣщь, кромѣщ, кромѣще, кромѣщкромѣщꙗго, кромѣщꙗего, кромѣщꙗаго, кромѣщꙗго, кромѣщего, кромѣщега, кромѣщѣго, кромѣщѣего, кромѣщѣаго, кромѣщѣго, кромѣщѧго, кромѣщѧего, кромѣщѧаго, кромѣщѧго, кромѣщгокромѣщмь, кромѣщмь, кромѣщмъ, кромѣщмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
кромѣщмь, кромѣщмь, кромѣщмъ, кромѣщмъ, кромѣщемь, кромѣщемъ, кромѣщѣмь, кромѣщѣмъкромѣщь, кромѣщ, кромѣще, кромѣщкромѣщ, кромѣщкромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхькромѣщмъ, кромѣщмъ, кромѣщмь, кромѣщмькромѣщѧѧ, кромѣщѩѧ, кромѣщѧѩ, кромѣщꙗѧ, кромѣщѧꙗ, кромѣщꙗꙗ, кромѣщꙗа, кромѣщее, кромѣще, кромѣще
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
кромѣщм, кромѣщмкромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхькромѣщꙗꙗ, кромѣщѣꙗ, кромѣщꙗа, кромѣщѣа, кромѣщѣѣ, кромѣщѧѧкромѣщююкромѣщма, кромѣщмакромѣще, кромѣщее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
кромѣщꙗго, кромѣщꙗего, кромѣщꙗаго, кромѣщꙗго, кромѣщего, кромѣщега, кромѣщѣго, кромѣщѣего, кромѣщѣаго, кромѣщѣго, кромѣщѧго, кромѣщѧего, кромѣщѧаго, кромѣщѧго, кромѣщгокромѣщюмѹ, кромѣщюемѹ, кромѣщюѹмѹ, кромѣщююмѹ, кромѣщюмѹ, кромѣщемѹ, кромѣщмѹкромѣще, кромѣщеекромѣщꙗго, кромѣщꙗего, кромѣщꙗаго, кромѣщꙗго, кромѣщего, кромѣщега, кромѣщѣго, кромѣщѣего, кромѣщѣаго, кромѣщѣго, кромѣщѧго, кромѣщѧего, кромѣщѧаго, кромѣщѧго, кромѣщгокромѣщмь, кромѣщмь, кромѣщмъ, кромѣщмъкромѣщмь, кромѣщмь, кромѣщмъ, кромѣщмъ, кромѣщемь, кромѣщемъ, кромѣщѣмь, кромѣщѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
кромѣще, кромѣщеекромѣщꙗꙗ, кромѣщꙗа, кромѣщꙗѧ, кромѣщѧѧ, кромѣщѣꙗ, кромѣщѣа, кромѣщѣѣкромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхькромѣщмъ, кромѣщмъ, кромѣщмь, кромѣщмькромѣщꙗꙗ, кромѣщꙗа, кромѣщꙗѧ, кромѣщѧѧ, кромѣщѣꙗ, кромѣщѣа, кромѣщѣѣкромѣщм, кромѣщм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
кромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхькромѣщкромѣщююкромѣщма, кромѣщмакромѣщꙗꙗ, кромѣщꙗа, кромѣщѣꙗ, кромѣщѣа, кромѣщѣѣ, кромѣщѧѧкромѣщѧѧ, кромѣщѩѧ, кромѣщее, кромѣщѥѥ, кромѣщеѥ, кромѣщꙗѧ, кромѣщѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
кромѣщ, кромѣщекромѣщѭѭ, кромѣщеѭ, кромѣщѧѧ, кромѣщѩѧ, кромѣщююкромѣщеѭ, кромѣщеѫ, кромѣщѥѭ, кромѣщѥѫ, кромѣщѭѭ, кромѣщеѧ, кромѣщею, кромѣщѥѧ, кромѣщѥюкромѣщ, кромѣщѣкромѣщѧѧ, кромѣщѩѧ, кромѣщее, кромѣщѥѥ, кромѣщеѥ, кромѣщꙗѧ, кромѣщѧкромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
кромѣщмъ, кромѣщмъ, кромѣщмь, кромѣщмькромѣщѧѧ, кромѣщѩѩ, кромѣщѩѧ, кромѣщꙗѧ, кромѣщѭѭ, кромѣщее, кромѣщѥе, кромѣщѧкромѣщм, кромѣщмкромѣщхъ, кромѣщхъ, кромѣщхь, кромѣщхькромѣщкромѣщюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
кромѣщма, кромѣщма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
кромѣщьн҄ь - прил Краен, външен а снве[ве] цствѣ ꙁгънан бѫдѫтъ. въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ М Мт 8.12 З А СК в(ъ)ꙁьмѣте . ꙇ въвръѕѣте въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ М Мт 22.13 ЗI, А. Срв. Мт 25.30 М,З, А, СК; СЕ 106b 22—23 C378.3—4 ꙇ въ огн негасмѣмь. ꙇ въ тъмѣ кромѣщьн ꙁатворь СЕ 63b 15  да бѫдеш отъгнанъ въ тъмѫ кромѣшьн҄ѫѭ творь С 554.25 Изч М З А СК СЕ С Гр ἐξώτερος кромѣшьн҄ь кромѣштьн҄ь кромѣшънь Нвб кромешен остар поет ОА МлБТР ЕтМл БТР