Исторически речник
крло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
крлокрлакрлѹкрломь, крломъкрлѣкрла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
крлъ, крлькрломъ, крломькрлꙑкрлѣхъ, крлѣхь, крлохъ, крлохькрлѣкрлѹ
NnDu
крлома
крло ср Крило, крилце коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ. ѣкоже събраатъ кокошъ птенъцѧ своѩ подъ крлѣ М Мт 23.37 ЗI, А. Срв. Лк 13.34 М въ кровѣ крълѹ твоею покрꙑеші мѩ. ѡтъ ліца неьствꙑхъ ѹотраштꙺшхъ мѩ СП 16.9  вьꙁіде на херѹвімъ і летѣ. летѣ на крѹлѹ (погр. вм. крлѹ, Север., с. 18, бел. под линия) вѣтръню СП 17.11 Срв. СЕ56b 21 не крльма нъ плаштанцеѭ бога покрꙑвъша С 458.7 Прен.Крило, закрила. плештема своіма осѣнітъ тѩ. ї подъ крілѣ его надѣеші сѩ СП 90.4 сѣн крлѹ твою надѣѭ сꙙ С 353.27 крло црькъвьно πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ Най–високото място на Иродовия храм в Ерусалим ꙇ постав  на крлѣ цркъвьнѣемь М Лк 4.9 Срв.Мт 4.5 З А Б М З А Б СП СЕ С МЛ Гр πτέρυξ πτερύγιον кріло крꙇло крїло кръло Нвб крило ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА