Исторически речник
кратꙑ  
кратꙑ нареч числ бр дъва кратꙑ δίς Два пъти, дваж прѣжде даже кокотъ не въꙁгластъ дъва кратꙑ. отъвръжеш сѧ мене М Мк 14.72 З поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ соботѫ. десѧтнѫ даѭ вьсего елко пртѧжѭ М Лк 18.12 З А СК тр кратꙑ τρίς Три пъти, триж прѣжде даже кокотъ не въꙁгластъ. тр кратꙑ отъвръжеш сѧ мене М Мт 26.34 З,А, СК. Срв. Мт 26.75 М З СК  глѧтъ. тр кратꙑ. пѣⷩ҇е се Е 30б 13—14 пѧть кратꙑ πεντάκις Пет пъти бѭштїмъ же ꙁмѣнвꙿшемъ сꙙ пꙙть кратꙑ.  отънемогъшемъ С 103.26 седмь кратъ [кратꙑ] ἑπτάκις Седем пъти ꙇ отъпѹштѫ емѹ. до седмь кратъ л М Мт 18.21 ЗI седмь кратꙑ дьне хвалхъ тѩ СП 118.164 седмь десѧть кратъ седмцеѭ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά Седемдесет пъти по седем, седем пъти по седемдесет не глѭ тебѣ до седмь кратъ. нъ до седмь десѧтъ кратъ седмцеѭ М Мт 18.22 ЗI. Срв. СЕ75b 18—19 р҃ кратꙑ ἑκατονταπλασίων Сто пъти, стократно сътвор плодъ р҃ кратꙑ СК Лк 8.8 рекѫтъ люде въс. р҃ кратꙑ г помлю Е 31а 8 коль кратꙑ, колькратꙑ ποσάκις Колко пъти, колко често петръ рее. г коль кратꙑ съгрѣштъ братръ мо въ мѧ. ꙇ отъпѹштѫ емѹ М Мт 18.21 ЗI коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ М Мт 23.37 ЗI,А. Срв. Лк 13.34 М колькратꙑ прогнѣвашѩ ї въ пѹстꙑн СП 77.40 мъногꙑ кратꙑ, мъного кратꙑ πολλάκις Много пъти, многократно, често ꙁане мъногꙑ кратꙑ пѫтꙑ  ѫж желѣꙁнꙑ съвѧ(ꙁа)нѫ сѫщю. прѣтръꙁаахѫ сѧ отъ него М Мк 5.4 З М З А СК Е СП СЕ СС С кратъ крата Нвб Срв кратен