Исторически речник
красьно  
красьно нареч Прекрасно, приятно, угодно се ѹбо коль добро і коль красьно. еже жт браті въкѹпѣ СП 132.1 Cpв. СЕ11b 16 Изч СП СЕ Гр τερπνός Нвб Срв [пре]красно