Исторически речник
краст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
красткрадѫ, крадѹкрадешкрадетъ, крадеть, крадеткрадемъ, крадемь, крадем, крадемокрадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
крадѫтъ, крадѹтъ, крадѫть, крадѹть, крадѫт, крадѹткрадевѣкрадетакрадѣтекрадкрад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
крадѣмъ, крадѣмь, крадѣмкрадѣтекрадѣвѣкрадѣтакрадъ, крадохъ, крадь, крадохь, крадохкраде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
крадекрадомъ, крадохомъ, крадомь, крадохомь, крадохом, крадохмꙑкрадете, крадостекрадѫ, крадошѧ, крадошѫ, крадоша, крадоше, крадохѫкрадовѣ, крадоховѣкрадета, крадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
крадете, крадостекрадѣахъ, крадѣхъ, крадѧахъ, крадѣахь, крадѣхь, крадѧахь, крадѣах, крадѣх, крадѧахкрадѣаше, крадѣше, крадѧашекрадѣаше, крадѣше, крадѧашекрадѣахомъ, крадѣхомъ, крадѧахомъ, крадѣахомь, крадѣхомь, крадѧахомь, крадѣахом, крадѣхом, крадѧахомкрадѣашете, крадѣшете, крадѧашете, крадѣасте, крадѣсте, крадѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
крадѣахѫ, крадѣхѫ, крадѧахѫ, крадѣахѹ, крадѣхѹ, крадѧахѹкрадѣаховѣ, крадѣховѣ, крадѧаховѣкрадѣашета, крадѣшета, крадѧашета, крадѣаста, крадѣста, крадѧастакрадѣашете, крадѣшете, крадѧашете, крадѣасте, крадѣсте, крадѧасте
краст -крадѫ -крадеш несв 1. Крада, открадвам, ограбвам, отнемам ідеже н ръвь н тьлѣ тьлтъ. деже тате не подъкопаваѭтъ. н крадѫтъ М Мт 6.20 З,А, СК. Срв. Мт 6.19 М З А СК не крад н лъжꙙ послѹшаі СК Мт 19.18 ꙁапрѣщаетъ т гь. ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце. крадѫщѣ ота слѫ его. тъмоѭ ꙁадѣѭщ сѧ. ѣко  тать СЕ 47b 14 ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ К 11b 29 т тако въ мноꙁѣ молтвѣ сповѣданмъ тъно краденѹѹмѹ съложвъ ꙁлатомь л сьребромъ прнест С 42.22—23 ꙗкоже не сьмѣт нкомѹже наꙙт краст С 43.4 Образно. ѧт краꙗ рꙁꙑ крадѣаше цѣл҄еньꙗ С 473.20 2. Прич. мин. деят. като същ. крадꙑ м ед ὁ κλέψας Този, който краде; крадец онъ же дрꙙхлъ отде же не погнѣва сꙙ на крадъшааго. похѹлвъ же крадъшааго о несꙑтост го С 42.10, 11 М З А СК СЕ К С Гр κλέπτω ὑποκλέπτω ἀφαιρέω Нвб крада ОА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА