Исторически речник
краста  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
крастакрастꙑ, крастѫкрастѣкрастѫ, крастѹкрастоѭ, крастоѫ, крастоѧ, крастоюкрастѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
крастокрастꙑкрастъ, крастькрастамъ, крастамькрастамкрастахъ, крастахь
NfOuNfGuNfDu
крастѣкрастѹкрастама
краста -ꙑ ж Язва, рана; коричка на рана ꙇ теене кръв бещсльное ꙁа творьшмь. отътрѧсъшмь крастꙑ отъ стрѹпвꙑхъ СЕ 53b 3 Изч СЕ Гр στίγμα λέπρας Нвб краста ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Краставо МИ Краствате МИ ГХ,МИМ