Исторически речник
краса  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
красакрасꙑ, красѫкрасѣкрасѫ, красѹкрасоѭ, красоѫ, красоѧ, красоюкрасѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
красокрасꙑкрасъ, краськрасамъ, красамькрасамкрасахъ, красахь
NfOuNfGuNfDu
красѣкрасѹкрасама
краса -ꙑ ж Украса, украшение, накит  вест ѧ въ цръкъвште кѹмръско. бѣахѫ же капшта та поꙁлаштена  ѹкрашена. красоѭ многоцѣнъноѭ С 176.25—26 Изч С Гр κόσμος Нвб Срв [у]краса