Исторически речник
кранвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
кранвъ, кранвькранвакранвѹкранвь, кранвъкранвакранвомь, кранвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
кранвѣкранве, кранвъкранвкранвъ, кранвькранвомъ, кранвомькранвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
кранвꙑкранвѣхъ, кранвѣхькранвакранвѹкранвомакранво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
кранвакранвѹкранвокранвакранвомь, кранвомъкранвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
кранвакранвъ, кранвькранвомъ, кранвомькранвакранвꙑкранвѣхъ, кранвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
кранвѣкранвѹкранвомакранвакранвꙑ, кранвѫкранвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
кранвѫ, кранвѹкранвоѭ, кранвоѫ, кранвоѧ, кранвоюкранвѣкранвꙑкранвъ, кранвькранвамъ, кранвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
кранвꙑкранвамкранвахъ, кранвахькранвѣкранвѹкранвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
кранвꙑ, кранвꙑ, кранвокранваго, кранваего, кранвааго, кранваго, кранвого, кранвога, кранвгокранвѹмѹ, кранвѹемѹ, кранвѹѹмѹ, кранвѹмѹ, кранвоомѹ, кранвомѹ, кранвоѹмѹ, кранвмѹкранвꙑ, кранвꙑ, кранвокранваго, кранваего, кранвааго, кранваго, кранвого, кранвога, кранвгокранвꙑмь, кранвꙑмь, кранвꙑмъ, кранвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
кранвѣмь, кранвѣемь, кранвѣѣмь, кранвѣамь, кранвѣмь, кранвѣмъ, кранвѣемъ, кранвѣѣмъ, кранвѣамъ, кранвѣмъ, кранвомь, кранвомъкранвꙑ, кранвꙑ, кранвокранвкранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхь, кранвѣхъ, кранвѣхькранвꙑмъ, кранвꙑмъ, кранвꙑмь, кранвꙑмь, кранвѣмъ, кранвѣмькранвꙑѧ, кранвꙑꙗ, кранвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
кранвꙑм, кранвꙑмкранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхькранваꙗ, кранваа, кранваѣкранвѹю, кранвоюкранвꙑма, кранвꙑмакранво, кранвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
кранваго, кранваего, кранвааго, кранваго, кранвого, кранвога, кранвгокранвѹмѹ, кранвѹемѹ, кранвѹѹмѹ, кранвѹмѹ, кранвоомѹ, кранвомѹ, кранвоѹмѹ, кранвмѹкранво, кранвоекранваго, кранваего, кранвааго, кранваго, кранвого, кранвога, кранвгокранвꙑмь, кранвꙑмь, кранвꙑмъ, кранвꙑмъкранвѣмь, кранвѣемь, кранвѣѣмь, кранвѣамь, кранвѣмь, кранвѣмъ, кранвѣемъ, кранвѣѣмъ, кранвѣамъ, кранвѣмъ, кранвомь, кранвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
кранво, кранвоекранваꙗ, кранваа, кранваѣ, кранваѧкранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхь, кранвѣхъ, кранвѣхькранвꙑмъ, кранвꙑмъ, кранвꙑмь, кранвꙑмь, кранвѣмъ, кранвѣмькранваꙗ, кранваа, кранваѣ, кранваѧкранвꙑм, кранвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
кранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхькранвѣкранвѹю, кранвоюкранвꙑма, кранвꙑмакранваꙗ, кранваа, кранваѣ, кранваѧкранвꙑѧ, кранвꙑꙗ, кранвѫѭ, кранвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
кранвѣ, кранвокранвѫѭ, кранвѹю, кранвоѭ, кранвоюкранвѫѭ, кранвоѫ, кранвоѧ, кранвоюкранвѣкранвꙑѧ, кранвꙑꙗ, кранвꙑекранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвѣхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхь, кранвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
кранвꙑмъ, кранвꙑмъ, кранвѣмъ, кранвꙑмь, кранвꙑмь, кранвѣмькранвꙑѧ, кранвꙑꙗ, кранвꙑекранвꙑм, кранвꙑмкранвꙑхъ, кранвꙑхъ, кранвꙑхь, кранвꙑхькранвѣкранвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
кранвꙑма, кранвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
кранвъ прил притеж кранво мѣсто Κρανίου τόπος Краниево място, лобно място. Мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота ꙇ пршедъше на мѣсто нарцаемое голъгота. еже естъ нарцаемое кранево мѣсто М Мт 27.33 З,А, СК. Срв. Лк 23.33 М,З, А, СК;Йо 19.17 M З А СК Б  првѣсѧ  на мѣсто голъгота еже естъ съкаꙁаемо кранево мѣсто М Мк 15.22 З А Изч М З А СК Б краневъ краніевъ Нвб Ø