Исторически речник
крадоводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
крадоводт*крадовождѫ*крадоводш*крадоводтъ*крадоводмъ*крадоводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*крадоводѧтъ*крадоводвѣ*крадоводта*крадоводте*крадовод*крадовод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*крадоводмъ*крадоводте*крадоводвѣ*крадоводта*крадоводхъ*крадовод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*крадовод*крадоводхомъ*крадоводсте*крадоводшѧ*крадовоховѣ*крадоводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*крадоводсте*крадовождаахъ*крадовождааше*крадовождааше*крадовождаахомъ*крадовождаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*крадовождаахѫ*крадовождааховѣ*крадовождаашета*крадовождаашете
крадоводт -крадовождѫ -крадоводш несв сег деят крадоводѧ м ед мн мн. като същ. Гр.. ὁ συλαγωγῶν Измамник, прелъстител бл҄юдѣте еда къто вꙑ естъ крадоводѧ. прѣмѫдростѭ  тъщеѭ. лестѭ Х II А а 6 да трѣбѣ естъ трѣꙁва дша. мьже мъноꙃ сѫтъ крадоводѧще флософеѭ  тъщеѭ лестѭ Х II В 6 23-24 Изч Х Нвб Ø