Исторически речник
краг  
краг ? [С 304.29] вж крат