Исторически речник
краб  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
краб, крабькрабѩ, крабѧ, крабьѩ, крабьѧ, крабѫ, крабекраб, крабькрабѭ, крабѫ, крабѧ, крабюкрабеѭ, крабеѫ, крабеѧ, крабеюкраб, крабь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
краб, крабькрабѩ, крабѧ, крабекраб, крабь, крабекрабꙗмъ, крабꙗмь, крабьꙗмъ, крабьꙗмькрабꙗм, крабьꙗмкрабꙗхъ, крабꙗхь, крабьꙗхъ, крабьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
краб, крабькрабю, крабью, крабѹкрабꙗма, крабьꙗма
краб ж Сандъче, ковчеже за съхранение на нещо мⷺца авгⷭ҇о ћ҃а҃. вьложене. поѣса еⷭ҇нааго прстъѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ краб А 153b 9 тѹ їѡсфъ съвꙙꙁанъ бꙑвꙑ въ егѹптѣ въ темꙿнц. въ обраꙁъ хсовъ съвꙙꙁьню гню. тѹ мѡус въ тъмнꙑхъ нꙁъ. ꙗкоже бѣ въ краб С 460.28 Изч А С Гр ϑήκη Нвб крабия BA