Исторически речник
кошь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кошь, кошъкошакошѹ, кошюкошь, кошъ-кошемь, кошемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кошкошѹ, кошюкошкошь, кошъкошемъ, кошемькошѧ, кошѫ, кошꙑ, коше
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кошкошхъ, кошхь, кошехъ, кошехькошакошѹ, кошюкошема
кошь м Кош, кошница ꙇ ѣшѧ вьс  насꙑтшѧ сѧ. ꙇ вьꙁѧсѧ ꙁбꙑтъкꙑ ѹкрѹхъ. дъва на десѧте коша спльнь М Мт 14.20 З. Срв.Мк 6.43 M,З;Лк 9.17 M,З;Йо 6.13 M З н помьнте д҃ хлѣбъ. пѧт тꙑсѫштъ. ꙇ колко кошъ вьꙁѧсте М Мт 16.9 Срв.Мк 8.19 М З ѩꙁꙑка егоже не ꙁна ѹслꙑша і. отъѩтъ отъ брѣменъ хрібетъ іхъ. рѫцѣ его въ коші поработасте СП 80.7  отьць съвръш.  ві кошъ апостолъ объмашꙙ С 396.3 Изч М З СП С Гр κόφινος кошъ Нвб кош ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Кошове МИ СНМБ Кошевете МИ ЙЗ,МИПир Кошевето МИ ЙЗах,Кюст