Исторически речник
котъка  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
котъка, котька, коткакотъкꙑ, котькꙑ, коткꙑ, котъкѫ, котькѫ, коткѫкотъцѣ, котьцѣ, котцѣкотъкѫ, котькѫ, коткѫ, котъкѹ, котькѹ, коткѹкотъкоѭ, котъкою, котькоѭ, котькою, коткоѭ, коткою, котъкоѫ, котькоѫ, коткоѫ, котъкоѧ, котькоѧ, коткоѧкотъцѣ, котьцѣ, котцѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
котъко, котько, коткокотъкꙑ, котькꙑ, коткꙑкотъкъ, котькъ, коткъ, котъкь, котькь, коткь, котокъ, котокькотъкамъ, котькамъ, коткамъ, котъкамь, котькамь, коткамькотъкам, котькам, коткамкотъкахъ, котькахъ, коткахъ, котъкахь, котькахь, коткахь
NfOuNfGuNfDu
котъцѣ, котьцѣ, котцѣкотъкѹ, котькѹ, коткѹкотъкама, котькама, коткама
котъка -ꙑ ж Котва мѣаше с корабл҄ь котъкꙑ желѣꙁнꙑ С 400.27 Изч С Гр ἄγκυρα Нвб котка ’котва, желязна скоба и под.’ диал Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР РРОДД ДА