Исторически речник
котора  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
которакоторꙑ, которѫкоторѣкоторѫ, которѹкотороѭ, котороѫ, котороѧ, котороюкоторѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
которокоторꙑкоторъ, которькоторамъ, которамькоторамкоторахъ, которахь
NfOuNfGuNfDu
которѣкоторѹкоторама
котора -ꙑ ж Спор, препирня, кавга, караница  которѣ бꙑвъш междѹ господномъ вельбѫда.  господномъ н҄вꙑ С 218.4 та м глагол҄ѫштѹ хс сꙙ ав.  которѫ тѹ аб раꙁдрѣш С 511.6 Изч С Гр διάλεκτος μάχη Нвб Ø