Исторически речник
коснѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
коснѫт сѧкоснѫ, коснѹкоснешкоснетъ, коснеть, коснеткоснемъ, коснемь, коснемкоснете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
коснѫтъ, коснѹтъ, коснѫть, коснѹть, коснѫт, коснѹткосневѣкоснетакоснетекоснкосн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
коснѣмъ, коснѣмь, коснѣмкоснѣтекоснѣвѣкоснѣтакоснѫхъ, коснѹхъ, коснѫхь, коснѹхь, коснѫх, коснѹхкоснѫ, коснѹ, косе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
коснѫ, коснѹ, косекоснѫхомъ, коснѹхомъ, коснѫхомь, коснѹхомь, коснѫхом, коснѹхом, коснѫхмꙑкоснѫсте, коснѹстекоснѫшѧ, коснѹшѧ, коснѫшѫ, коснѫша, коснѹша, коснѫше, коснѹше, коснѫхѫкоснѫховѣ, коснѹховѣкоснѫста, коснѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
коснѫсте, коснѹстекоснѧхъ, коснѧхь, коснѧхкоснѧшекоснѧшекоснѧхомъ, коснѧхомь, коснѧхомкоснѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
коснѧхѹкоснѧховѣкоснѧстакоснѧсте
коснѫт сѧ -коснѫ сѧ коснеш сѧ св Докосна се, допра се [до, в] нещо или някого прстѫпьш съ слѣда коснѫ сѧ вьскрл рꙁꙑ его М Лк 8.44 З А СК къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ М Лк 8.45 З  хотѣвъ аꙁъ дат мѹ ѹкропъ. коснѫхъ сꙙ двьрехъ  отвръꙁошꙙ сꙙ С 297.18 прблжвъ сꙙ къ юньцѹ.  коснѫвъ сꙙ его рѫкама С 566.12 М З А СК С Гр ἅπτομαι Вж. при коснѫт Нвб