Исторически речник
корѣовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
корѣовъ, корѣовькорѣовакорѣовѹкорѣовъ, корѣовькорѣовакорѣовомь, корѣовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
корѣовѣкорѣовъкорѣовкорѣовъ, корѣовькорѣовомъ, корѣовомькорѣовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
корѣовꙑкорѣовѣхъ, корѣовѣхькорѣовакорѣовѹкорѣовомакорѣово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
корѣовакорѣовѹкорѣовокорѣовакорѣовомь, корѣовомъкорѣовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
корѣовакорѣовъ, корѣовькорѣовомъ, корѣовомькорѣовакорѣовꙑкорѣовѣхъ, корѣовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
корѣовѣкорѣовѹкорѣовомакорѣовакорѣовꙑ, корѣовѫкорѣовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
корѣовѫ, корѣовѹкорѣовоѭ, корѣовоѫ, корѣовоѧ, корѣовоюкорѣовѣкорѣовꙑкорѣовъ, корѣовькорѣовамъ, корѣовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
корѣовꙑкорѣовамкорѣовахъ, корѣовахькорѣовѣкорѣовѹкорѣовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
корѣовъ прил притеж ЛИ Кореев, които се отнася до Корей — левит, въстанал против Мойсей и Аарон. Синовете му са прочути като певци по времето на Давид [1 Пар 9.19; 26.1] въ конецъ раꙁѹмъ сновъ корѣовъ псаслмъ (!) СП 43.1 въ концъ о снхъ корѣовѣхъ СП 45.1 псалмъ пѣсні сновъ корѣовъ вовъторѫѫ соботѣ СП 47.1 въ конець о тоілѣхъ сномъ кореовомъ пъсаломъ СП 83.1 СП Гр τοῦ Κορέ От евр qoraḥ ’плешивост’ кореовъ